torsdag den 28. april 2016

Ø-ambassadør skaber turismenetværk

Ø-destinationer Turismevirksomhederne på otte øer får i disse måneder hjælp til at skabe netværk og udvikle deres ø som destination. Bag indsatsen står Ø-turismeambassadør Britta Leth fra Sammenslutningen af Danske Småøer.

Som en del af projektet De små øer – turistdestinationer med kvalitet. Forretningsudvikling og mersalg i turistbranchen på småøerne holder Britta Leth i april og maj en række netværksmøder, som skal styrke virksomhedernes samarbejde. 

Målet er bl.a. gennem stærke netværk at udvikle øerne som destinationer og skabe nye koncepter for ø-samarbejde.  Også samarbejdet med virksomheder og turismeorganisationer på fastlandet skal gøres stærkere med en række koncepter, der udvikles i projektet.

Med netværksmøderne skal projektet ”styrke samarbejde og synlighed i forhold til fastlandsaktører, så som turistorganisationer, rejsearrangører, samt turistvirksomheder, så der skabes meromsætning på både fastlandet og øerne”, hedder det i projektbeskrivelsen. 

Det er virksomheder på otte  fynske og sjællandske øer, der deltager i indsatsen:
  • Agersø
  • Avernakø - Bjørnø – Lyø (i et fælles netværk)
  • Fejø - Femø - Askø (i et fælles netværk)
  • Orø
Et af netværksmøderne blev holdt på Orø den 14. april 2016. På det møde deltog udover Britta Leth konsulent Sune Abelgren Nielsen fra Holbæk Erhvervsforum. Han gjorde bl.a. status for turismesæsonen 2015 på Orø.Projektet De små øer - destinationer med kvalitet. Forretningsudvikling og mersalg i turistbranchen på småøerne har fået tilskud fra LAG Småøerne. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem LAG Småøerne og Sammenslutningen af Danske Småøer.

Man kan læse mere om hele projektet via dette link: www.lag-smaaoerne.blogspot.dk/search/label/%C3%B8-turisme%202015-2016