fredag den 29. april 2016

Foreningsnyt: Referat fra bestyrelsesmøde i april

BestyrelsesmødeBestyrelsen for LAG Småøerne besluttede på bestyrelsesmødet den 6. april 2016, at der i 2016 vil være to frister for ansøgning til FLAG-midler: 18. august og 13. september. 18 august er også frist for ansøgning om LAG-midler.


Foreningens FLAG-strategi, som tager udgangspunkt i hav- og fiskeriudviklingsprogrammet, har været i høring hos medlemmerne og hos regioner og kommuner.  Strategien er efterfølgende sendt til godkendelse hos Erhvervsstyrelsen, og ansøgningsfristerne i august og september er betinget af, at Erhvervsstyrelsen godkender vores strategi for FLAG. Vi regner med at have en ramme på ca. 1 mio. kr. til FLAG-projekter i 2016.

På bestyrelsesmødet i april drøftede bestyrelsen desuden LAG-administrationen og de udfordringer, man møder, som ansøger og tilsagnshaver. Det blev besluttet at rette henvendelse til Erhvervsstyrelsen for at få en dialog om de udfordringer, bestyrelsen finder i LAG-systemet.


Referatet fra mødet kan hentes her: www.dropbox.com/s/rdkevkzc7ypl4wx/referat_160406_web.pdf?dl=0