tirsdag den 17. maj 2016

Andre puljer: Den Danske Naturfond

Den Danske Naturfond har afsat en pulje på op til 15 mio. kr. til støtte af lokalt forankrede projekter, som kan gavne natur og biodiversitet i Danmark.


Projekterne skal handle om konkrete arealer og indsatser, og så vidt muligt have en både målbar og varig effekt på naturen. Private lodsejere, foreninger og organisationer kan søge, men projektet skal gerne bygge på et samarbejde mellem flere aktører. Stat og kommuner kan medvirke i et lokalt projektsamarbejde, men kan ikke søge midler.
Den Danske Naturfond lægger vægt på projekter, der
  • giver størst mulig værdi for natur og biodiversitet
  • bærer præg af nytænkning
  • hvis resultater og erfaringer kan bruges andre steder
  • bygger på lokalt samarbejde eller partnerskaber.

Ansøgningsfristen er i 2016 den 1. august 2016. Blandt de modtagne ansøgninger vil blive foretaget en konkret vurdering og udvalgt en række projekter, som går videre til en 2. runde, og som skal fremlægge yderligere beskrivelser og dokumentation vedr. projektets indhold inden den 1. oktober 2016.

Der findes et on-line ansøgningsskema, som skal benyttes. 

 Den Danske Naturfond pressemeddelelse om 2016-puljen: http://ddnf.dk/2016/05/ny-pulje-pa-15-mio-kr-til-lokale-naturprojekter/
(LAG Småøerne samler løbende information om relevant fonde og puljer, hvor der kan søges tilskud til projekter på småøerne. Vi samler dem under dette link: http://lag-smaaoerne.blogspot.dk/search/label/andre%20puljer. Vores koordinator, Morten Priesholm, kan give råd og vejledning om fundraising og tilskudsmuligheder: mp@lag-maaoerne.dk; tlf. 22 32 84 93.)