fredag den 20. maj 2016

Ø-støtten har næste ansøgningsfrist den 24. juni

Ø-støtteErhvervsstyrelsen har nu offentliggjort, at næste frist for ansøgning til ø-støtte (under Landdistriktspuljen) er den 24. juni 2016 kl. 12:00.

Landdistriktspuljens ø-støtte skal støtte ”initiativer og projekter, som kan skabe udvikling og arbejdspladser på småøerne”. 

Erhvervsstyrelsen lægger vægt på, at projekterne medvirker til at ”skabe eller bevare arbejdspladser på øerne”. Der ydes bl.a. støtte til:
• Etablering eller udvidelse af produktions-, forarbejdnings- og servicevirksomheder eller butikker, især dagligvarebutikker.
• Projekter, der kan medvirke til at øge omsætningen på øerne, f.eks. kursuscentre, campingpladser, ferieboliger, cafeer mv.

Erhvervsstyrelsen giver også støtte til forprojekter, hvor der f.eks. er tale om forberedelse af større projekter, der kræver grundigere undersøgelser og evt. konsulenthjælp.

Ø-støtten ydes enten som tilskud eller som lån (10- årige rentefri lån, der er afdragsfri i de første 3 år). Lånene ydes fortrinsvis til investeringer i erhvervsvirksomheder, når ”ansøger opnår en værdiforbedring af sin ejendom, eller på anden vis vurderes at kunne profitere personligt på investeringer foretaget for støtten.”


Læs mere om ø-støtten via dette link: http://lag-smaaoerne.blogspot.dk/2015/06/andre-puljer-sttte.html