tirsdag den 3. maj 2016

Høring i Folketinget om LAG'ernes fremtid

LAG-høringFolketingets udvalg for Landdistrikter og Øer holder i morgen en åben høring om de lokale aktionsgrupper (LAG). Høringen har fokus på reduktionen af den økonomiske ramme for de lokale aktionsgrupper, som er varslet fra 2017. Dorthe Winther, formand for ø-sammenslutningen, er en af oplægsholderne.

Også erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen deltager i høringen, hvor han skal redegøre for de hidtidige erfaringer og resultater med LAG samt regeringens målsætninger for de lokale aktionsgrupper i landdistriktsprogrammet frem til 2020.

Baggrunden for høringen er, at LAG-indsatsen som en konsekvens om Landbrugs- og Fødevarepakken beskæres med 30 pct. med virkning fra 2017, fra ca. 90 mio. kr. til ca. 63 mio. kr. For LAG Småøerne betyder nedskæringerne, at vores samlede årlige ramme reduceres fra 3.7 mio. kr. til 2.6 mio. kr.

Sammenslutningen af Danske Småøer har taget sagen op politisk, og sammenslutningen havde den 27. januar 2016 fortræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer (ØLU). Siden har ø-sammenslutningen også skrevet til udvalget og til flere folketingspolitikere.

På morgendagens høring er de øvrige oplægsholdere:
  • Flemming Larsen, LAG-formand, LAG Midt-Nordvestsjælland
  • Mads Jakobsen, borgmester, Struer Kommune

Læs mere om høringen her:

Find ø-sammenslutningens henvendelse til Udvalget for Landdistrikter og Øer: Udvalget for Landdistrikter og Øer: www.ft.dk/samling/20151/almdel/ULØ/bilag/62/index.htm