søndag den 1. maj 2016

Næste LAG-ansøgningsfrist er den 18. august 2016

LAG-tilskudLAG Småøernes bestyrelse har fastsat de to næste ansøgningsfrister: Den 18. august 2016 og den 13. september 2016. September-fristen er forbeholdt FLAG ansøgninger, mens fristen den 18. august både er for LAG-ansøgninger og FLAG-ansøgninger.


LAG Småøerne tager mod ansøgninger om penge til projekter, der ligger inden for foreningens målsætninger og indsatsområder, og som passer til Erhvervsstyrelsens regler for LAG- og FLAG-ansøgninger. Pengene kommer fra landdistriktsprogrammet (LAG) og hav- og fiskeriudviklingsprogrammet (FLAG).

For at få en foreløbig vurdering af projektideen er det altid en god idé at kontakte LAG Småøernes koordinator, Morten Priesholm, inden man sender en ansøgning.  Han kan både vejlede i reglerne og være med til at vurdere og diskutere projektets idé og indhold. Morten kan kontaktes på 22 32 84 93 og mp@lag-smaaoerne.dk.

Her på hjemmesiden kan man under punktet LAG-tilskud finde målsætninger og indsatsområder samt en gennemgang af LAG-reglerne. Man skal bl.a. være opmærksom på:
  • LAG-tilskuddet kan højest udgøre 50 pct. af projektets udgifter.
  • Tilskuddet udbetales af Erhvervsstyrelsen ved projektets afslutning – når alle udgifter er afholdt.  (der udbetales hverken aconto eller rateudbetalinger). Dog kan "erhvervsprojekter med tilsagn på  200.000 kr. eller derover" få udbetalt en rate undervejs i projektet.
  • Når LAG-bestyrelsen har vurderet og godkendt projektet og ansøgningen, er det Erhvervsstyrelsen, der kan give det endelige tilsagn om tilskud.
  • Man skal regne med, at der går 3-5 måneder fra LAG Småøernes ansøgningsfrist, til man har svar fra Erhvervsstyrelsen
  • LAG-ordningen stiller store krav til ansøgning, dokumentation, afrapportering og regnskab.
FLAG-midlerne (fra hav- og fiskeriudviklingsprogrammet) kan anvendes til projekter på 11 småøer: Agersø, Anholt, Birkholm, Fur, Hjortø, Omø, Orø, Sejerø, Strynø, Venø og Årø.

Fristerne den 18. august og den 13. september er foreløbig de eneste ansøgningsfrister, LAG Småøerne har sat dato på. 

Find LAG Småøernes målsætninger og indsatsområder her: http://lag-smaaoerne.blogspot.dk/p/vores-indsatsomrader.html

Find ansøgningsskema og læs mere om LAG-tilskud her: http://lag-smaaoerne.blogspot.dk/p/lag-tilskud.html