torsdag den 2. juni 2016

Debat om LAG på Folkemødet på Bornholm

Folkemøde  LAG Småøerne lægger på årets folkemøde op til en debat om, hvordan LAG’erne i fremtiden kan spille rollen som lokal vækstgenerator. Er tiden inde til at genopfinde LAG, lyder at af spørgsmålene.

Lokale aktionsgrupper (LAG’er) udspringer af en overbevisning om, at en stor del af vores muligheder for at skabe forandring og vækst er knyttet til fællesskaber og til det lokale. Fra EU's side er hensigten med LAG, at det lokale fælleskab - med en strategi i hånden - skal have mulighed for at støtte lokale initiativer - på EU-sprog: Community-Led Local Development.

Hvordan får vi den strategi til at fungere i Danmark? Hvilke redskaber mangler vi for, at denne lokal-baserede strategi kan udfolde sig? Er de lokale kræfter ved at drukne i bureaukrati? Sådan lyder nogle af spørgsmålene i oplægget til folkemødedebatten, som foregår lørdag den 18. juni 2016 kl. 11.30 - i Danchells anlæg.

I debatpanellet er Søren Noes, formand for LAG Småøerne, Jakob Lei, Årø Vingård, Karsten Gram, Landdistrikternes Fællesråd, og Hanne Wittorff Tanvig, Seniorrådgiver i Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning på Københavns Universitet.

Debatten er arrangeret i samarbejde med Sammenslutningen af Danske Småøer. Den foregår i småøernes folkemødetelt, hvor også Småøernes Fødevarenetværk og Færgesekretariatet har til huse.


Find LAG-debatten her: https://kalender.brk.dk/event/user-view/17945?redir=%23eidx_6 

Læs mere om småøernes debatter på Folkemødet: http://lag-smaaoerne.blogspot.dk/2016/05/lag-smaerne-tager-til-folkemdet.html

foto: Søren Svendsen