tirsdag den 8. november 2016

Stort naturprojekt skal skabe udvikling på Mandø

Naturprojekt Den Danske Naturfond og Esbjerg Kommune investerer mere end 25 mio. kr. på Mandø. Det primære formål er at styrke øens rige fugleliv, men projektet skal også styrke Mandøs fremtid - med fx bæredygtig turisme, hedder det i en pressemeddelelse fra Esbjerg Kommune.


Med en placering langt ude i vadehavet og 800 ha land beskyttet af diger har Mandø stort potentiale for at blive en naturperle og tilbyde unikke naturoplevelser. Den udvikling vil Esbjerg Kommune, Den Danske Naturfond, Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsen og Sydvestjysk Udviklingsforum i tæt samarbejde med Mandøboerne bakke op med et nyt projekt. 

Projektet skal skabe udvikling, men også understøtte de eksisterende erhverv og arbejdspladser på Mandø, og derfor har projektet ikke alene fokus på at løfte forholdene for naturen og fuglene. Landbruget skal fortsat kunne eksistere på øen, og der skal gøres mere for, at besøgende på øen kan få gode oplevelser, uden at det er i konflikt med de fastboende.

I en pressemeddelelse siger Esbjergs borgmester, Johnny Søttrup:

- Naturen på Mandø er ganske særlig, og det er oplagt at lade den være central i den videre udvikling af øen. Det lokale ejerskab er en afgørende drivkraft, og med de rette vilkår for øens beboere, naturen og en bæredygtig turisme kan projektet styrke Mandøs fremtid.

Mandø Fællesråd repræsenterer mandøboerne i samarbejdet, og her siger formand Claus Christensen:

- Man skal kunne leve på og af Mandø, og derfor er det et kardinalpunkt, at det er et projekt, som vi selv er en del af og tager ansvar for.

Den Danske Naturfond vil indenfor et projektområde på 250 ha erhverve arealer ”med henblik på naturforbedringer”. Det sker ved at ”udvikle større engområder, hvor der er mere vand på arealerne, så forstyrrelser undgås, og der sker en optimal naturpleje”. Dertil kommer, at Esbjerg Kommune og Sydvestjysk Udviklingsforum vil sætte fokus på infrastruktur, turisme og erhvervsudvikling.