torsdag den 10. november 2016

Næste LAG-ansøgningsfrist er den 15. december

LAG-tilskudLAG Småøernes bestyrelse har fastsat de næste ansøgningsfrister: 15. december 2016, 9. marts 2017 og 18. august 2017. Erhvervsstyrelsen er samtidig på gaden med en ny vejledning om LAG og FLAG-tilskud.


LAG Småøerne tager mod ansøgninger, der ligger inden for foreningens målsætninger og indsatsområder, og som passer til Erhvervsstyrelsens regler for LAG- og FLAG-ansøgninger. Pengene kommer fra landdistriktsprogrammet (LAG) og hav- og fiskeriudviklingsprogrammet (FLAG).

For at få en foreløbig vurdering af projektideen er det altid en god idé at kontakte LAG Småøernes koordinator, Morten Priesholm, inden man sender en ansøgning.  Han kan både vejlede i reglerne og være med til at vurdere og diskutere projektets idé og indhold. Morten kan kontaktes på 22 32 84 93 og mp@lag-smaaoerne.dk.

Her på hjemmesiden kan man under punktet LAG-tilskud finde målsætninger og indsatsområder samt en gennemgang af LAG-reglerne. Man skal bl.a. være opmærksom på:
  • LAG-tilskuddet kan højest udgøre 50 pct. af projektets udgifter.
  • Tilskuddet udbetales af Erhvervsstyrelsen ved projektets afslutning – når alle udgifter er afholdt.  Dog kan "erhvervsprojekter med tilsagn på  200.000 kr. eller derover" få udbetalt en rate undervejs i projektet.
  • Når LAG-bestyrelsen har vurderet og godkendt projektet og ansøgningen, er det Erhvervsstyrelsen, der kan give det endelige tilsagn om tilskud.
  • Man skal regne med, at der går 3-5 måneder fra LAG Småøernes ansøgningsfrist, til man har svar fra Erhvervsstyrelsen
  • LAG-ordningen stiller store krav til ansøgning, dokumentation, afrapportering og regnskab.
FLAG-midlerne (fra hav- og fiskeriudviklingsprogrammet) kan anvendes til projekter på 11 småøer: Agersø, Anholt, Birkholm, Fur, Hjortø, Omø, Orø, Sejerø, Strynø, Venø og Årø.

Erhvervsstyrelsens LAG og FLAG-regler er nu samlet i en brugervejledning på 15 sider. Her finder man betingelserne for ansøgning og regelerne for gennemførelse og for udbetaling af tilskud. Find vejledningen her (link til pdf-dokument): www.livogland.dk/files/dokumenter/vedhaeftninger/kort_brugervejledning_081116_final.pdf 

Find LAG Småøernes målsætninger og indsatsområder her: http://lag-smaaoerne.blogspot.dk/p/vores-indsatsomrader.html
Find ansøgningsskema og læs mere om LAG-tilskud her: http://lag-smaaoerne.blogspot.dk/p/lag-tilskud.html