fredag den 9. december 2016

1.18 mio. kr. skal videreføre ø-passet i 2017

Turisme ▪ Med et tilskud på 1.18 mio. kr. fra Erhvervsstyrelsens landdistriktspulje kan en ny udgave af Ø-PAS være klar til 2017-sæsonen. Pengene skal anvendes til at videreudvikle ø-passet, der med midler  fra bl.a. LAG Småøerne blev fremstillet til sæsonen 2016.

Sammenslutningen af Danske Småøer har i 2016 etableret et samarbejde med Danske Færger A/S og Færgesekretariatet, så der for første gang i én folder i form af ø-passet kan præsenteres i alt 35 danske øer med færgeadgang, skriver ø-sammenslutningen i en pressemeddelelse. 


Det nye initiativ betyder, at ø-passet til sæsonen 2017 kan trykkes i et stort oplag på 200.000 stk. omfattende også en engelsk-tysk udgave. Derudover skal ø-passet digitaliseres, Facebook-profilen ø-hop skal videreudvikles, og turisterne skal have mulighed for at få tilsendt nyheder og tilbud.

I ø-passet er hver enkelt ø præsenteret med et kort og foto samt faktaoplysninger og en lille beskrivelse af oplevelserne på øen. En QR-kode giver turisterne direkte adgang til øens hjemmeside, og i et blankt felt på hver ø-side kan turisterne samle på mærker fra øerne, som de besøger. Mærket - en silhuet af øen - findes på en plade enten på færgen eller på turistbureauet, og med en speciel pen gnides silhuetten af øen over i passet. Man kan således konkurrere med familier og venner om, hvem der har besøgt flest øer.

Dorthe Winther, formand for Sammenslutningen af Danske Småøer, siger i pressemeddelelsen:  
- Ø-passet giver utrolig stor synlighed for de danske øer, der nu er samlet i en ny destination – Det Danske Ørige. Det vil helt sikkert betyde flere turister på øerne og dermed større omsætning og yderligere beskæftigelse.    


I forbindelse med projektet skal der nedsættes et advisory board med repræsentanter fra de tre samarbejdspartnere og LAG Småøerne.   

I 2015 og 2016 gennemførte LAG Småøerne og Sammenslutningen af Danske Småøer i samarbejde projektet De små øer - destinationer med kvalitet. Forretningsudvikling og mersalg i turistbranchen på småøerne.  I dette projekt blev ideen om et ø-pas videreudviklet og realiseret.

Man kan læse mere om  projektet via dette link: www.lag-smaaoerne.blogspot.dk/search/label/%C3%B8-turisme%202015-2016