mandag den 6. februar 2017

Foreningsnyt: Referat fra januarmøde

BestyrelsesmødeLAG Småøerne holder generalforsamling den 29. april 2017. Foreningens bestyrelse har besluttet, at holde et temamøde om bosætning samme dag. Dette (og meget mere) kan man læse om i referatet fra bestyrelsens møde den 18. januar 2017. 

På bestyrelsesmødet blev bl.a. også omtalt og drøftet:
  • En netop offentlig gjort evaluering af LAG-indsatsen i perioden 2007-2013
  • En nyetableret tænketank for ø-turisme
  • Landdistriktskonference om andelsorganisering, folkeeje og nye forpligtende fællesskaber i landdistrikterne (arrangeret af Kooperationen)
  • Projekter vedr. virksomhedsudvikling
  • Innovation og fødevareudvikling i landdistrikterne
  • Indsats vedr. havneudvikling
Referatet fra mødet kan hentes her: www.dropbox.com/s/qrvvj3yrdq6dk9z/referat_170118_web.pdf?dl=0 

Læs mere om: