mandag den 30. januar 2017

Tænketank skal skabe nye muligheder for ø-turisme

Turismeerhverv  ▪ Sammenslutningen af Danske Småøer, Færgesekretariatet, Danske Færger A/S, VisitDenmark og LAG Småøerne mødes nu i en tænketank for at ”udvikle nye muligheder for turisterhvervene på øerne”. Baggrunden er erfaringerne med et fælles ø-pas i 2016 og en bevilling til 2017.


Sammenslutningen af Danske Småøer har fået penge fra Landdistriktspuljen til projektet Øerne på turisme-landkortet: Ø-PAS 2017. TÆNKETANK FOR DANSK Ø-TURISME er en del af dette projekt. 

Formålet med tænketanken, som holder sit første møde den 22. februar 2017, er at bruge den interesse for øerne, som ø-passet skaber, til at udvikle nye muligheder for turisterhvervene på øerne. Målet er bl.a. at skabe ”fortløbende samarbejder om udviklingen af turisme på de danske øer også efter projektperiodens udløb”.

Sammenslutningen af Danske Småøers har i en henvendelse til de fire andre parter i tænketanken foreslået, at opgaverne er:
  1. Hovedopgaven for tænketanken er at samarbejde om udviklingen af turismen på de danske øer - Hvordan får vi fremover sat øerne på landkortet som en samlet destination?
  2. Tænketanken skal følge projektet og på et overordnet plan rådgive og komme med input til eksempelvis markedsføring og digitale løsninger vedr. Ø-pas 2017.
  3. Tænketanken skal være et forum, hvor vi kan tænke fremad, skabe nye visioner og sparre om kommende fælles turisme-tiltag.
Repræsentanterne for Sammenslutningen af Danske Småøer, Færgesekretariatet, rederiet Danske Færger A/S, VisitDenmark og LAG Småøerne skal mødes fire gange i tænketanken. Først møde er som nævnt i februar 2017, og sidste møde er i januar 2018.

LAG Småøerne har bedt Jakob Lei, ejer af Årø Vingård, repræsentere foreningen i tænketanken.