onsdag den 22. februar 2017

To ø-formænd får taletid til landdistriktshøring

Landdistriktspolitik ▪ Søren Noes, formand for LAG Småøerne, deltager mandag den 27. februar 2017 i en høring om landdistriktspolitik. Det foregår i Landstingssalen på Christiansborg. Søren Noes skal komme med sine bud på, hvad "der skal til for, at der skabes mere udvikling lokalt”. 

Også Sammenslutningen af Danske Småøers formand, Dorthe Winther, deltager i høringen med et oplæg. 

Det er Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer der i samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd og Københavns Universitet, (Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning) står bag høringen om ”dansk landdistriktspolitik i nyere tid og i fremtiden”. 

Høringen skal belyse, hvordan ”landdistriktspolitikken oprindeligt kom ind i billedet, hvordan den har udviklet sig, og hvor den er på vej hen. ”

Høringen skal derfor også bidrage med overvejelser og synspunkter i forhold til landdistriktspolitik i fremtiden. Det er i den forbindelse at Søren Noes og Dorthe Winther skal komme med konkrete løsningsforslag til politiker, der tager hånd om landdistrikternes udfordringer:
  • Hvad bør der ske med de særlige støtteordninger? Dorthe Winther, formand, Sammenslutningen af Danske Småøer
  • Hvad skal der til for, at der skabes mere udvikling lokalt? Søren Noes, formand for LAG Småøerne

Den 27. februar 2017 (den dag høringen finder sted) er 20-årsdagen for etableringen af Landdistrikternes Fællesråd, som igennem mange år har været en nøglespiller i landdistriktspolitikken.
Illustrationen til dette indlæg er fra www.ft.dk, fotograf : Anders Hviid