torsdag den 23. februar 2017

Sydfynske øer er med i havnesamarbejde

Det Sydfynske Øhav  Havnene på en række småøer syd for Fyn er med i et nyt havnesamarbejde. Målet er at gøre Det Sydfynske Øhav til Østersøens sejlerområde nr. 1. Det skal ske med flere attraktioner, bedre information, mere markedsføring og certificering af havnene. Drejø og Avernakø er blandt de ø-havne, der skal få gavn af projektet. 

Bag projektet står  Naturturisme I/S, der på tværs af de sydfynske kommunegrænser udvikler oplevelser og aktiviteter til lokalbefolkningen og turisterne i Det Sydfynske Øhav.

I havneprojektet En sejlerdestination i særklasse – Das Dänische Inselmeer deltager bl.a. havnene på Strynø, Drejø og Avernakø. 

Målet med projektet er at ”udvikle og synliggøre den kvalitet lystbådehavnene i Det Sydfynske Øhav har og få skabt nye produkter, der kan blive et særkende for området og binde det endnu stærkere sammen i sejlernes bevidsthed".

De fire delprojekter er:
1.        Sammenhæng i området – information og velkomst (info-centre på havnene)
2.        Flere oplevelsesprodukter (attraktioner i nærområdet)
3.        Synliggørelse af kvalitetsniveau og kvalitetshøjnelse (certificering og investeringsplaner)
4.        Synlighedsindsats og markedsføring (messe-deltagelse m.m.)

LAG Småøerne har støttet projekt med et LAG-tilskud på 275.000 kr. Der er desuden etableret et samarbejde mellem LAG Småøerne og Naturturisme I/S om videndeling og sparring.  Formålet med dette projektsamarbejde er bl.a. ”etablering af netværk og kontakter på småøerne og til eksisterende projekter”.

Følgende ø-havne deltager i havneprojektet:
Drejø Havn        
Skarø Havn        
Avernakø Bådehavn