onsdag den 29. marts 2017

Bosætning: Orø vokser

Bliv Ø-bo ▪ Orø Beboerforening har de seneste år arbejdet ihærdigt med bosætning. Med en Bliv Ø-bo kampagne har den skabt opmærksomhed om mulighederne på Orø, og foreningen har desuden aktivt arbejdet for en lovændring, så øens sommerhuse nu kan udlejes til helårsbrug. 

Også et samarbejde med Holbæk Erhvervsforum og en projektansat ø-konsulent har haft betydning for bosætningen. Det skriver Jens Bloch, formand for Orø Beboerforening, i det nyeste nummer af Ø-posten.

Orø har igennem det sidste år oplevet en stor befolkningstilvækst. Indbyggertallet er steget fra 850 til 894 fra 2015 til 2016. Der er endnu har ikke lavet nogen seriøs, tilbundsgående undersøgelse af, hvorfor indbyggertallet på den måde er steget, men beboerforeningen har dog nogle kvalificerede gæt, baseret på interviews og ”almindelig samtale mand og mand imellem”.

I Ø-posten, som udgives af Sammenslutningen af Danske Småøer, forklarer Jens Bloch udviklingen således: ”Vi er vidende om, at der er mange faktorer, der spiller ind. For det første har Orø sit særkende, som en ø, dernæst er vi placeret i rimelig afstand til hovedstaden, og vi har gode færgeforbindelser. Disse to faktorer er jo ikke nye, men når folk overvejer, at flytte hertil nu, spiller det helt sikket ind. Og hvorfor overvejer så et stigende antal danskere at flytte til Orø?

Vi må jo nok erkende, at vi er blevet voldsomt eksponerede i de seneste år. Vi havde besøg af Dronningen og Prinsgemalen. Der blev lavet en glimrende udsendelse med Anders Agger og Anne Mad, der kørte i flere omgange på landsdækkende tv, og lokale så vel som større medier har aflagt besøg og lavet reportager herfra adskillige gange.

En del af eksponeringen skyldes, at Orø gennem Holbæk Erhvervsforum fik ansat en projektmager, der skulle arbejde med turisme og bosætning. Han har igennem to år gjort sit til at synliggøre Orø overalt. Han fik bl.a. fremstillet en turistvideo ved hjælp af to lokale professionelle. Den er set af mange tusinde mennesker i ind- og udland (den var også fremragende).

Bosætning og lovgivning
Sideløbende med disse faktorer har Orø Beboerforening arbejdet ihærdigt med bosætning. Vi fik ved Ø-sammenslutningens mellemkomst ændret på lovgivningen, således at det nu er muligt at udleje egnede sommerhuse til helårsbrug, og Holbæk Kommune har taget det til sig, så de i vid udstrækning giver de ønskede dispensationer for 5 år ad gangen. Lovgivningen er også ændret så pensionister, nu kan bruge deres sommerhuse til helårsbrug efter bare et års ejerskab.

På det praktiske plan har vi ved flere ”Aftensalgs”-arrangementer i Holbæk (svarende til ’open by night’ i andre byer) været til stede med vores egen lille bod, hvor vi uddeler smagsprøver fra Orø og underholder om øens velsignelser og muligheder. Denne bod bliver flittigt besøgt af de forbipasserende, og den står i øvrigt også opstillet et centralt sted på Orø på Ø-dagen, den første søndag i juni måned.

Mangel på boliger
Der er blevet oprettet en side på Facebook, der hedder Ø-lejeboliger. Her kan folk, der vil leje deres huse ud blive opført, ligesom dem der vil leje kan gå på jagt efter egnede boliger. Vi har siden loven blev ændret oplevet et sandt stormvejr af folk, der vil leje sig ind på øen, og lige pt. er vi ikke i stand til at hjælpe, selv om vi ved hjælp af vores cykelklub har uddelt et lille brev til alle sommerhuse, med opfordring til ejerne om at leje deres huse ud, hvis de alligevel ikke bruger dem for øjeblikket. Den store udfordring i den sammenhæng er nok, at folk, der gerne vil sælge deres sommerhus bliver nervøse for, at de ikke kan slippe af med lejerne igen, hvis de får købere til huset.

Vi kan simpelthen ikke skaffe boligerne til vores medborgere. Heldigvis er der også så småt kommet skred i hussalget, så vi heller ikke har så mange huse stående til salg i årevis.                                                                                                                                     
En sidste faktor, der kan spille ind, er at huse og lejligheder i København og dens forstæder efterhånden er blevet så dyre, at almindelige små familier ikke har råd til at bo i dem. På Orø kan de bo til en husleje, der mageligt opvejer, de merudgifter transporten frem og tilbage giver.

Vi er selvfølgelig bevidste om, at Orø på mange måder er privilegeret i forhold til mange andre øer i Ø-sammenslutningen. Vi har to færger, vi har en velfungerende skole, Brugs, idrætshal og ”dele-læge”, og det er vi meget taknemmelige over, men måske kan nogle af øerne bruge nogle af vores erfaringer alligevel. Vi står i hvert fald til rådighed, hvis nogen skulle ønske at snakke med os om det.”, slutter Jens Bloch.


Læs mere om Orøs bosætningsindsats og find kontakt-info her: http://oroe.dk/faaoeroflyttiloroe/index.html

Hent en folder om bosætning og børnefamilier (pdf-fil):  www.orøbeboerforening.dk/files/oro-born-folder.pdf

Læs om LAG Småøernes temamøde om  om bosætning: http://lag-smaaoerne.blogspot.dk/2017/02/foreningsnyt-generalforsamling-og.html  


(LAG Småøerne har i 2017 fokus på bosætning. Vi samler information om bosætningsarbejde og deler den under dette link: http://lag-smaaoerne.blogspot.dk/search/label/bos%C3%A6tning)

Illustrationen til denne artikel er udlånt af Orø Beboerforening, fotograf: Birte Elzer