fredag den 31. marts 2017

Foreningsnyt: Årsregnskab 2016

Generalforsamling ▪ LAG Småøernes regnskab 2016 er afsluttet og revideret af vores eksterne revisor og godkendt af bestyrelsen. Regnskabet bliver fremlagt og skal godkendes på vores generalforsamling lørdag den 29. april 2017.

Bestyrelsen har desuden udarbejdet et  budget for 2018. Dette skal også godkendes på generalforsamlingen, som vi holder på Hotel Plaza i Odense (læs mere om program og tilmelding nedenfor). 

Årsregnskabet og revisionsprotokollatet for 2016 samt budget 2018 kan hentes her:

Årsrapport 2016 (pdf-fil)


Budget 2018 (pdf-fil)

Forud for generalforsamlingen holder vi i år et tema- og debatmøde om Bosætning. Dagens program kan findes via dette link: http://lag-smaaoerne.blogspot.dk/2017/02/foreningsnyt-generalforsamling-og.html 

Indkaldelse og dagsorden til vores generalforsamling kan man få ved at klikke på annoncen ovenfor.

Tilmelding
For medlemmer af foreningen, der deltager i temamødet, er LAG Småøerne vært for en frokost. Af hensyn til planlægningen skal vi bede om tilmelding. Vi skal have tilmeldingen senest den 11. april 2017. Send en mail til sekretariatet@danske-smaaoer.dk eller ring til tlf. 62 51 39 93.