onsdag den 19. april 2017

Foreningsnyt: Referat fra martsmøde

BestyrelsesmødeLAG Småøernes bestyrelse holdt møde den 27. marts 2017. Her drøftede man bl.a. forberedelsen af en bosætningsindsats i 2018-2020. Bestyrelsen har inviteret Sammenslutningen af Danske Småøer til et samarbejde, og på bestyrelsesmødet blev en køreplan for et sådant samarbejde om bosætning drøftet. Dette (og meget mere) kan man læse om i referatet fra bestyrelsesmødet. 


På bestyrelsesmødet blev bl.a. også omtalt og drøftet:
  • Høring i Folketinget vedr. ”Dansk landdistriktspolitik i nyere tid”.
  • Erhvervsstyrelsens nye vejledning om drift af LAG.
  • Møder på Femø, Askø, Drejø og Anholt om LAG og Sammenslutningen af Danske Småøer.
  • Mini-LAG-årsmøde den 5.-6. maj 2017.
  • Foreningens regnskab 2017 og budget for 2018.
  • Generalforsamling den 29. april 2017 og temamøde om bosætning.