fredag den 21. april 2017

Der findes "umistelige" kulturværdier på småøerne

Værdifuld ø-kultur Arkitektskolen Aarhus har gennemført en screening af kulturmiljøer i 22 kommuner. Det har ført til udpegning af værdifulde kulturmiljøer på Strynø, Lyø, Femø, Fejø, Agersø, Omø, Barsø og Anholt. Realdania har støttet undersøgelsen og har lavet en podcast om Lyøs ”umistelige” kulturværdier: I undersøgelsen har Arkitektskolen Aarhus vurderet, hvor værdifuldt kulturmiljøet er kulturhistorisk og arkitektonisk, og hvordan det indgår i den lokale sammenhæng.


Også kulturmiljøets egenskaber i forhold til at fremme turisme, bosætning, erhvervsudvikling og kulturoplevelser er blevet analyseret. Dermed bliver det tydeligt, hvilke kulturmiljøer der er værdifulde og har størst udviklingspotentiale, mener Arkitektskolen Aarhus.

Blandt en række særligt værdifulde kulturmiljøer er en steder på Fejø, Anholt, Agersø, Lyø og Strynø: 

Dybvig Havn på Fejø er udvalgt på grund af ”sin store kulturhistoriske værdi og betydning for øsamfundet, som fortsat kan aflæses i dag, samt sine potentialer for særligt kyst- og sejlerturisme”.

Anholt Fyr er udvalgt på grund af ”dets vigtige kulturhistoriske betydning for Anholt og skibsfarten i Kattegat samt kulturmiljøets potentialer inden for turisme og formidlingen af fortællingen om den isolerede fyrfunktion i et ufremkommeligt ørkenlandskab”.

Agersø By er udvalgt på grund af ”dens velbevarede landsbystruktur og den stærke fortælling om et bibeholdt og samlet øsamfund, der har haft relation til både fiskeri- og landbrugserhvervet”.

Strynø By er udvalgt på grund af ”sin rige bygningskultur og som et sjældent velbevaret eksempel på et landsbysamfund på en af Danmarks småøer samt kulturmiljøets potentialerne inden for turisme, bosætning og oplevelser”.

Lyø By er udvalgt på grund af ”landsbyens bevarede bebyggelsesstruktur og de mange velbevarede gårde og huse, der udgør en harmonisk helhed med potentialer inden for turisme, kultur og oplevelser”.


Læs mere om kulturværdierne på småøerne i rapporterne fra de enkelte kommuner: