lørdag den 1. april 2017

Bosætning: Den rigtige fortælling om ølivet

Øliv"Bosætning handler om konstant at arbejde for gode levevilkår på øerne, men det handler også om hele tiden at fortælle om ølivet med de rigtige ord – og de rigtige billeder. Det er vores fornemmelse, at det er en konstant og vedvarende indsats, der skal til. Og nogle meget bevidste valg om, hvilken fortælling vi fortæller." 

Sådan skriver Søren Noes, formand for LAG Småøerne, og Morten Priesholm, foreningens projektkoordinator, i en artikel i det nyeste nummer af Ø-posten.

Anledningen er, at LAG Småøerne holder temamøde om bosætning den 29. april 2017. Her kan man møde ø-konsulenten fra Orø og en bosætningsaktivist fra Fejø og lære nyt om tilflytning. Hele artiklen kan læses her:
  
Nye naboer. Flere øboere. Mere øliv
Hos LAG Småøerne sætter vi de kommende måneder fokus på bosætning, altså tilflytning og mere øliv. Det gør vi bl.a. med et temamøde den 29. april 2017 (samme dag som vores generalforsamling). Vi vil gerne være med til at puste liv i bosætningsarbejdet og være med til at skabe grobund for nye tanker og ideer. 

Der er ingen tvivl om, at det allervigtigste for de mennesker, der overvejer at blive øboere, er det indtryk, de får af livet, mulighederne og vilkårene på øerne. Kampagner og tilbud og prøveboliger gør ikke en forskel, hvis ikke den grundlæggende fortælling om ølivet er positiv. Det handler om konstant at arbejde for gode levevilkår på øerne (kulturtilbud, jobmuligheder, indkøb, skole, færge osv. osv.), men det handler også om hele tiden at fortælle om ølivet med de rigtige ord – og de rigtige billeder. Det er vores fornemmelse, at det er en konstant og vedvarende indsats, der skal til. Og nogle meget bevidste valg om, hvilken fortælling vi fortæller.

Det handler ikke om et male et skønmaleri. Men om at bruge ord og billeder, som vores omverden kan forbinde sig med.

Anholtliv hele vejen rundt
En gruppe anholtere (med udgangspunkt i skolebestyrelsen på Anholt Skole og Børnehave) har startet en kampagne under overskriften ’Anholt liv’. Med en hjemmeside (www.anholtliv.dk) og med facebooksiden ’Anholtliv’ fortæller de om livet på øen – og om mulighederne for tilflyttere. Hvis man følger ’Anholtliv’, møder man på den måde Anholt hele vejen rundt og hele året: skolen, fastelavnsfesten, kystsikringen, fiskerne, den nye Anholt Gin osv. osv.

En del af Anholt-kampagnen er også et tilbud om ”prøveboliger i to til fire måneder”. Prøveboligen er gratis og for at komme i betragtning, skal man sende en motiveret ansøgning, hvor man gør rede for ”formål med opholdet” og sine planer omkring ”arbejde eller konkrete aktiviteter el. projekter" .

På Orø har man i en periode dyrket synergien mellem turismeindsatsen på den ene side og bosætningsindsatsen på den anden: Simpelthen ved at bruge Orøs turismekanaler til også aktivt at sprede budskabet om ”livet på Orø”. Så de mennesker, der søger informationer om ferie på Orø, også møder historierne om hverdagen på Orø og om mulighederne for at bosætte sig der.

Turisme og bosætning på Orø
For eksempel handler hjemmesiden www.orø.dk ikke blot om turisme, men også om bosætning med et afsnit om ejendomsmæglere og hussalg, øens skole og fritidsaktiviteterne m.m. På den måde giver hjemmesiden direkte mulighed for handling – og giver de interesserede mulighed for nemt at tage de første skridt på vejen til at flytte til Orø.

Samtidig står Orø Beboerforening klar til at hjælpe de potentielle tilflyttere. Foreningen kan fx hjælpe med at finde en bolig, kontakt til kommunen og information om skole- og børnepasningstilbud. I en særlig brochure henvender beboerforeninger sig direkte til børnefamilier med dette budskab ”Orø er svaret på jeres drømme! … Vi ved det – for vi har prøvet det… Psst… det er en velbevaret hemmelighed – og vi kan godt lide vores fred, ro og idyl, så sig det ikke til for mange!!! Men lige præcis DU og dine dejlige børn, er måske netop de naboer vi står og mangler!

På vores temamøde den 29. april kommer Sune Abelgren Nielsen, som i 2015 og 2016 var ø-konsulent for Orø, og fortæller om erfaringerne med ø-markedsføringen. Fra Fejø kommer Kirsten Sydendal og beretter om bosætningsarbejdet på Lolland-Falster. Hun er en af initiativtagerne til Lolland-Falster Lovestorm og medstifter af foreningen Sammen om Lolland-Falster.

Sune og Kirsten skal give ideer og inspiration til, hvordan beboerforeninger og andre grupper kan arbejde med bosætning. Med temamødet vil vi også blive klogere på, hvordan vi som LAG kan støtte bosætningsarbejdet. Så her har du muligheden for at sige din mening og deltage i debatten. Vi ses.

Artiklen har været bragt i Ø-posten nr. 167, marts 2017. Ø-posten udgives af Sammenslutningen af Danske Småøer.Samarbejde om bosætning
Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne vil de kommende måneder samarbejde om bosætning.                                                    
Målet er i første omgang at kortlægge, hvilken indsats der er brug for. Er det en stor fælles ø-kampagne? Er det beboerforeningerne, der skal have nye muligheder for at løfte bosætningsarbejdet? Hvordan skal det gribes an? Hvem er målgrupperne? 
Disse spørgsmål og mange flere skal de to foreninger nu i fællesskab finde svar på. Senere kan der blive tale om et egentligt bosætningsprojekt. 


(LAG Småøerne har i 2017 fokus på bosætning. Vi samler information om bosætningsarbejde og deler den under dette link: http://lag-smaaoerne.blogspot.dk/search/label/bos%C3%A6tning)