onsdag den 21. juni 2017

Folkemødet gav nye bosætningsideer

Nye naboer. Flere øboere. Mere øliv På årets folkemøde inviterede LAG Småøerne og Sammenslutningen af Danske Småøer til en workshop om bosætning. Deltagerne var idérige og optimistiske. Der bør være grundlag for mere tilflytning til småøerne, lød vurderingen. 

I disse år flytter danskerne væk fra storbyerne – til provinsen og landdistrikterne, og det kan også komme småøerne til gode, var budskabet fra flere af deltagerne.  

Blandt deltagerne i workshoppen var Hanne Wittorff Tanvig, seniorrådgiver, Københavns Universitet og Lene Feldthus Andersen, direktør for Center for Regional og Turismeforskning. De pegede begge på, at der er en tendens til at flere familier flytter væk fra de store byer og søger et liv i mindre lokalsamfund. Dette bør give mulighed for at få mere bosætning, også på småøerne, lød deres budskab.

På vores folkemøde-workshop havde vi fokus på gode ideer og konkrete forlag til, hvad beboerforeninger og andre kan gøre for at fremme bosætningen. I oplægget til de inviterede deltagere hed det: Vi vil gerne have jeres ideer til, hvordan vi kan gribe bosætningsarbejdet an. Gerne nye vinkler. Og gerne ideer, der er afprøvet andre steder. Men også det helt nye, vi ikke selv har tænkt på. Både det vilde og det fornuftige! 

Her er et udpluk af ideerne:

Præstegårdene: Samarbejde med menighedsråd og provsti og skab nye tilflytterlejligheder i tomme præstegårde

Store projekter eller temaer: Skabe nogle store ø-projekter eller skab fokus på vigtige ø-temaer, som potentielle tilflyttere kan forbinde sig med – og bygge videre på (bæredygtighed, iværksætteri, kunst, vedvarende energi, natur & friluftsliv, kultur osv.)

Midlertidige tilflyttere: Skabe muligheder (bolig og kontorplads) for mennesker, der har deres job med sig, men som kun vil bo på øen i en kortere periode – og tilbyd dem eventuelt ø-hop med midlertidigt arbejdsophold på flere øer

Udflytningstrenden: Husk, at der i disse år er en tendens, der går væk fra storbyerne – til provinsen og landdistrikterne (der er altså noget at koble en bosætningsindsat på)

Velkomstprogram: Tage godt imod tilflyttere – med flyttehjælp, velkomstpakke, nabohjælp, mentorskab, netværk, tilflyttergrupper osv.

Iværksættere: Tilrettelægge bosætningsindsats, så den appellerer til iværksættere eller potentielle iværksættere (målgruppe, tilbud, rollemodeller, mentorer osv.)

Iværksætterrådgivning: Etablere (i samarbejde med kommuner e.l.) en erhvervsrådgivning målrettet mennesker, som er iværksættere eller potentielle iværksættere i små (ø-)samfund

Lokale jordbrugsfonde: Hjælpe generationsskiftet i landbruget med en fond, der kan købe landbrugsejendomme – og forpagte ud til unge landmænd

Differentieret landbrugsstøtte:  Arbejde politisk for at landbrugsstøtten (enkeltbetalingen) omlægges, så landmanden betales for at bidrage til fx ”rent grundvand”, ”rig natur” og ”stærkt lokalsamfund” (dette vil give nye muligheder for nye landmænd på (små) ø-landbrug)

  
Til at deltage i workshoppen havde vi inviteret:
• Dorthe Winther, Formand, Sammenslutningen af Danske Småøer.
• Kirsten Sydendal, Formand, Sammen om Lolland-Falster.
• Hanne Wittorff Tanvig, Seniorrådgiver, Københavns Universitet.
• Søren Hermansen, Direktør, Samsø Energi Akademi.
• Lene Feldthus Andersen, Direktør, Center for Regional og Turismeforskning.
• Mette Hjermind Dencker, Medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti.

  

(LAG Småøerne har i 2017 fokus på bosætning. Vi samler information om bosætningsarbejde og deler dem under dette link: http://lag-smaaoerne.blogspot.dk/search/label/bos%C3%A6tning)