torsdag den 22. juni 2017

Foreningsnyt: referat fra generalforsamling

Generalforsamling 2017 Den 29. april 2017 holdt vi vores årlige generalforsamling. Nu er referatet tilgængeligt her på vores hjemmeside.


På generalforsamlingen blev Hanne Kodahl (Strynø) og Lisbeth Kristensen Lei (Aarø) valgt som nye bestyrelsesmedlemmer. Erik Fuchs (Orø) blev genvalgt til bestyrelsen. Ud trådte Arne Christensen (Fur) og Henry Larsen (Sejerø).

I bestyrelsens beretning til generalforsamlingen gjorde foreningens formand, Søren Noes, rede for de projekter, der er i 2016 blev indstillet til tilskud: 
  • 18 projekter i 2016 blev indstillet til LAG tilskud på i alt 2.848.079,22 kr.
  • 8 projekter i 2016 blev indstillet til FLAG tilskud på i alt 992.188,50 kr.

2016 var LAG Småøernes første år med FLAG-tilskud, og Søren Noes bemærkede, at støtten er gået til havne, maritim turisme samt fiskeri- og akvakulturerhverv. 

Han fremhævede også: ”Vi er er aktive i flere af de projekter, vi støtter (vi har fx plads i styregrupper, projektgrupper osv.), og vores koordinator yder vejledning og hjælp til fx projektudvikling, fundraising og medfinansiering – udover den omfattende sagsbehandling han har på vegne af Erhvervsstyrelsen. ”