onsdag den 28. juni 2017

Sydfynske ø-havne skal være i en klasse for sig selv

Havneudvikling   Havnene på småøerne i det sydfynske øhav kan få et mere internationalt snit i stort havneprojekt. Projektet er ledet af Naturturisme I/S og støttet af bl.a. LAG Småøerne. 

I det nyeste nummer af Ø-posten skriver Morten Priesholm og Nina Brandt Jakobsen om projektet. Morten er projektkoordinator hos LAG Småøerne, og Nina er projektleder hos Naturturisme I/S.

Vi kender småøernes havne som hyggelige mødesteder, der om sommeren emmer af liv. Folk kommer og går. Både lægger til eller står til søs.  En sen eftermiddag er der måske levende musik, og på nogle øer serverer havnecafeen i sæsonen en let anretning og en øl eller to.

Havnen er øboernes, og den er også gæsternes: lystsejlernes, cykelturisternes, kajakturisternes og alle de andre, der slår sig ned her, fordi det er på havnen, at øens hjerte banker.

Men havnen er også en forretning, der skal leve af kundernes tilfredshed – og penge. Som i enhver anden forretning skal varen forbedres og markedsføres, ellers bliver kunderne væk. Intet kommer af sig selv. Heller ikke lystsejlere. Det er baggrunden for det store sydfynske havneprojekt En sejlerdestination i særklasse – Das Dänische Inselmeer, hvor lystbådehavnene på de sydfynske småøer – sammen med områdets andre havne – bliver markedsført i Nordtyskland med det formål at trække nye, tyske kunder til.

I markedsføringen indgår messer i Hamborg og tilstedeværelse på internettet med bl.a.  Øhavskortet (”Det sydfynske øhav”, på http://havneguide.dk/da/oehav) og med søgeordsoptimering.

Markedsføringen er også rettet direkte mod charterbådsfirmaer og andre bådudlejningskoncepter (fx Boatflex og sommerhusudlejningsfirmaer), der lejer både ud til turister i det sydfynske øhav. 

Certificering af havne
Markedsføringsindsatsen hænger tæt sammen med et mål om at få et udvalg af såvel små som større havne certificeret efter den europæiske kvalitetsstandard IMCI, Blue Star Marina. Ordningen, der netop nu koordineres med en ISO-certificeringen for havne, har til formål at forventningsafstemme med sejlerne, hvad de kan forvente hos de enkelte havne. Men målet er også at vise overfor især de tyske sejlere, at vi har kvalitetshavne i varierende stjerne-klasser og med varierende tilbud, hvilket også er en del af markedsføringsstrategien. 

Netop nu går styregruppen i projektet og venter på de opdaterede certificerings-kriterier, der forventes færdige i juni, så certificeringen kan udføres i vinteren 2017/2018. I styregruppen sidder bl.a. Jens-Christian Nielsen fra Avernakø Bådehavn som repræsentant for de små havne.

Den 5. september 2017 er alle deltagerne i det sydfynske havnenetværk inviteret til at deltage i et fællesmøde, hvor der først er et indlæg om udvikling på havne med fokus på forretningsudvikling. Dernæst informeres der på mødet om processen for opnåelse af certificering samt, hvordan man kommer i betragtning til at få lavet en investeringsplan for sin havneudvikling. Det bliver sådan, at dem der nu eller på sigt ønsker at få certificeret deres havne, også får tilbudt at få lavet en investeringsplan, der kan hjælpe dem med af få opfyldt alle kriterierne til et specifikt stjerneniveau.

Et mangfoldigt øhav

Tanken er ikke, at havnene skal gøres ensartede, eller at der skal trækkes bestemte standarder ned over havnene. Forskelligheden og mangfoldigheden er en del af særklassen i det sydfynske øhav. Sejlerturisten kan både finde den bynære havn i Svendborg og den lille, meget lokale, næsten historiske havn på Korshavn. Et af øhavets stærke kort er netop alle ø-havnene med den gæstfrihed og uhøjtidelighed, der hører småøerne til. 

Det er mangfoldigheden og det store, varierede udbud (og alle de oplevelser, der følger med), der gør det sydfynske øhav i særklasse godt – og interessant i international sammenhæng. Sammenhængen vises i havnene bl.a. via et Øhavsflag og et kort på havnen og via de ”nordpolsvejvisere”, der efter sommeren 2017 tilbydes alle havne i havnesamarbejdet som fx Strynø, Skarø, Drejø og Avernakø, og som vil vise sejlerturisterne rundt til især de små øer. Vejviserne skal vække genkendelse, når sejleren eller turisten hopper fra en ø til en anden, og som vil få dem til at tænke, at det her – det er en fælles sammenhængende sejlerdestination, hvor det er godt at være og blive.

Projektet løber frem til 31. december 2018. Det er støttet af LAG Småøerne, LAG SØM, FLAG LLSÆ, kommunerne Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø samt Naturturisme I/S og Destination Fyn KlyngenFlere oplysninger får man hos Nina Brandt Jakobsen, på tlf. 5134 7353.


Læs mere om projektet her: http://lag-smaaoerne.blogspot.dk/2017/02/sydfynske-er-er-med-i-havnesamarbejde.html 

De sydfynske ø-havne bliver nu del af en sammenhængende sejlerdestination i det sydfynske øhav. Et af de små,  konkrete tiltag er nye vejviserskilte ("nordpolsvejvisere”), som skal  vise vej og vække genkendelse, når sejleren eller turisten hopper fra en ø til en anden.