søndag den 13. august 2017

Andre puljer: SEAF (Sydfyn)

SEAF – Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond – støtter almennyttige projekter der skaber udvikling på Sydfyn inden for Energi/Miljø, Idræt, Kultur og andre almennyttige områder.


SEAF har et særligt fokus på innovative energi- og miljøprojekter. 

Fonden prioriterer særligt projekter, der gennemføres i Svendborg Kommune. Fonden har typisk to ansøgningsrunder om året – en om foråret og en om efteråret. Fonden kan årligt uddele ca. 2 mio. kr. om året.

Ansøgningsskema skal anvendes.

 SEAF: https://seaf.dk/

(LAG Småøerne samler løbende information om relevant fonde og puljer, hvor der kan søges tilskud til projekter på småøerne. Vi samler dem under dette link: http://lag-smaaoerne.blogspot.dk/search/label/andre%20puljer. Vores koordinator, Morten Priesholm, kan give råd og vejledning om fundraising og tilskudsmuligheder: mp@lag-maaoerne.dk; tlf. 22 32 84 93.)