fredag den 25. august 2017

Ø-støtten har næste ansøgningsfrist den 12. oktober

Ø-støtte Erhvervsstyrelsen har netop offentliggjort, at næste frist for ansøgning til ø-støtte (under Landdistriktspuljen) er den 12. oktober 2017 kl. 12. 

Ud af Landdistriktspuljens nuværende ramme på 8 mio. kr. har styrelsen reserveret 2,5 mio. kr. til ”projekter på de små øer”. Erhvervsstyrelsen har samtidig lanceret et nyt online-ansøgningsskema.


Erhvervsstyrelsen lægger meget vægt på, at de projekter, der får ø-støtte medvirker til at ”skabe eller bevare arbejdspladser på øerne”. Også projekter, der medfører tilflytning til øen, bliver dog også prioriteret højt. Der ydes bl.a. støtte til:

• Etablering eller udvidelse af produktions-, forarbejdnings- og servicevirksomheder eller butikker, især dagligvarebutikker.
• Projekter, der kan medvirke til at øge omsætningen på øerne, f.eks. kursuscentre, campingpladser, ferieboliger, cafeer mv.

Erhvervsstyrelsen giver også støtte til forprojekter, hvor der f.eks. er tale om forberedelse af større projekter, der kræver grundigere undersøgelser og evt. konsulenthjælp.

Ø-støtten ydes enten som tilskud eller som lån (10- årige rentefri lån, der er afdragsfri i de første 3 år). Lånene ydes fortrinsvis til investeringer i erhvervsvirksomheder, når ”ansøger opnår en værdiforbedring af sin ejendom, eller på anden vis vurderes at kunne profitere personligt på investeringer foretaget for støttemidlerne.”

Ved ansøgning skal der anvendes et onlineansøgningsskema for ”Landdistriktspuljens projekter på de små øer”. I ansøgningsskemaet skal der indtastes en række oplysninger om, hvem der ansøger, hvem der deltager i projektet, hvor projektet foregår, hvad projektet skal opnå, hvilke aktiviteter projektet består af m.v. 

Der skal desuden indtastes et budget, der viser projektets samlede udgifter og finansiering.

Læs Erhvervsministeriets pressemeddelelse om Landdistriktspuljen og ø-støtten: http://em.dk/nyheder/2017/08-15-landdistriktsprojekterHent Erhvervsstyrelsens  online-ansøgningsskemaet her: http://skema.erhvervsstyrelsen.dk/LDP/index_projekter.jsp