torsdag den 12. oktober 2017

Foreningsnyt: Referat fra septembermøde

Bestyrelsesmøde LAG Småøernes bestyrelse holdt møde den 1. september 2017. På dagsordenen var bl.a. planerne om at igangsætte et større havneudviklingsprojekt. Arbejdstitlen er Ø-havnen – visioner og strategier for stærke, maritime mødesteder på småøerne, og ideen er at hjælpe med at styrke og udvikle fem-syv ø-havne, så de "som mikro-destinationer, turistprodukter og virksomheder er parate til at møde fremtidens kunder".

På bestyrelsesmødet blev også drøftet Folkemødet 2018, en erhvervsdag i efteråret 2017 og samarbejde med Sammenslutningen af Danske Småøer.


Baggrunden for at et nyt havneprojekt i regi af LAG Småøerne er, at vi med vores udviklingsstrategi 2014-2020 har et stærkt fokus på havne og på maritime aktiviteter og forretningsområder. 

Vi har gennem årene støttet havneudvidelser og mindre anlægs- og byggeprojekter på flere ø-havne, der drives som sunde forretninger med produkter af høj kvalitet og med et stort oplevelsesindhold. Men vi kan i dag også se behovet for, at flere ø-havne "arbejder mere strategisk og langsigtet med udvikling af havneanlæg, service, forretningsområder, oplevelsesprodukter m.m."

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet at søge efter en samarbejdspartner, der kan kan være projektejer eller ”entreprenør” på opgaven. Andre opgaver i nuværende fase er projektbeskrivelse, netværk og fundraising.