tirsdag den 3. oktober 2017

Bosætningserfaringer samlet i ny rapport

Nye naboer. Flere øboere. Mere øliv På 15 af 27 småøer tager man indbyggerkrisen så alvorligt, at man har et regulært bosætningsarbejde, organiseret i beboerforeningen eller i selvstændige bosætningsgrupper.  

Indsatsen omfatter markedsføring, ø-arrangementer, indslusningsbolig, tilflyttermappe, matching m.m. Dette viser en undersøgelse, sociologistuderende Jens Westerskov har foretag for Sammenslutningen af Danske Småøer. 

Resultaterne og erfaringerne fra de 15 øer findes nu i en rapport udgivet af ø-sammenslutningen. 


I foråret 2017 undersøgte Jens Westerskov Andersen, som er sociologistuderende ved Aalborg Universitet, under et praktikophold hos Sammenslutningen af Danske Småøer, hvordan bosætningsarbejdet er organiseret på småøerne, og hvilke erfaringer man har gjort sig på de forskellige øer.

Undersøgelsen dækker tre områder: Først og fremmest har Jens Westerskov kortlagt de forskellige indsatser og initiativer rettet mod øget tilflytning. Dernæst har han analyseret materialet og kigget eer mønstre, der kan forklare forskellighederne fra ø til ø. Endelig har han sammenfattet aktiviteterne i et idékatalog, som omfatter.
  1. Bosætningsgrupper
  2. Indslusningsboliger eller boligudlåning
  3. Bosætningsprojekter
  4. Bosætningskonsulenter
  5. Visionsplaner og strategier
  6. Branding
I idékataloget kan beboerforeninger og bosætningsgrupper lære af hinandens eksempler og få inspiration og gode idéer til, hvordan man nu og i fremtiden skal kunne tiltrække nye indbyggere, hver på sit sted og med metoder, der passer til de lokale forhold.

Udbuddet af boliger til potentielle tilflyttere er et af de emner Jens Westerskov har undersøgt. Han peger på på, at man på nogle øer som udgangspunkt mangler tilflyttere til ledige (eksisterende) boliger, mens man på andre øer mangler boliger til interesserede, potentielle tilflyttere.

Boligmassen er en hidtil overset variabel indenfor bosætning i småø-sammenhæng og har afgørende betydning for øernes bosætningspotentiale, vurderer Jens Westerskov: Øer med stor og alsidig boligmasse kan tiltrække og huse flere indbyggere og appellere mere bredt til forskellige segmenter af potentielle tilflyttere, end øer, hvor det modsatte er gældende.

Undersøgelsen om initiativer, der kan imødegå fraflytning og fald i indbyggertal, er mundet ud i en rapport, som kan læses på ø-sammenslutningens hjemmeside: http://www.danske-smaaoer.dk/images/SaDS_Bostningsundersgelsen_kort_udgave_med_bilag.LS.pdf


(LAG Småøerne har i 2017 fokus på bosætning. Vi samler information om bosætningsarbejde og deler dem under dette link: http://lag-smaaoerne.blogspot.dk/search/label/bos%C3%A6tning)