torsdag den 14. december 2017

Nye projekter skaber mere ø-erhverv

Ø-støtte Line Kobberøe Blach og Niels Fabricius Kielstrup er blandt de ø-iværksættere, som i går fik positivt svar på deres ansøgning om tilskud fra ø-støtteordningen under Land-distriktspuljen. 

På Anholt driver de Restaurant Ved Vejen , som de overtog i foråret 2017. Her kan de nu med et tilskud fra ø-støtten udvide med et ”udviklings- og produktionskøkken”. 

Line og Niels vil – med detailsalg for øje – starte en større produktion af nogle af de produkter, de allerede nu fremstiller til restauranten. Målet er, at investeringen dermed skal skabe rammer for nye kommercielle aktiviteter, også uden for sæsonen. 

Den nystartede restaurant  Ved Vejen har "høj fokus på øens lokale produkter", og de nye faciliteterne skal give andre på Anholt "et rum/værksted, hvor nye tiltag kan afprøves, inden en egentlig virksomhed etableres."

Det er Erhvervsministeriet, der har fordelte 9 mio. kroner fra Landdistriktspuljen til 35 projekter i landdistrikterne. Det drejer sig om ca. 6 millioner kr. til 23 forsøgsprojekter i landdistrikterne og ca. 3 millioner kr. til 12 projekter på de danske småøer

Fra Erhvervsministeriets oversigt over Projekter på de små øer (2. runde 2017) kan   udover Niles og Lines projekt Etablering af udviklings- og produktionskøkken på Anholt    nævnes:

Folkekøkken i Fejø- Børne og Kulturhus v. Selvejende institution Fejø Børne- og Kulturhus
350.000 kr.
Projektet understøtter aktiviteter på Fejø ved at ombygge dele af Fejø Børne- og Kulturhus, så det kan fungere dels som lokalt industri- og storkøkken til 150 personer, når kulturhuset som forsamlingshus afholder arrangementer med spisning for øens beboere, og dels som undervisningskøkken for såvel skole og aftenskole. 
Der indrettes samtidig en sovesal, som sammen med køkkenet kan udlejes til lejrskoler m.v.

Ø slagtehus og butik v. Jan Fabricius, Birkholm
250.000 kr. [lån]
Med projektet opføres en kombination af et lille ø-slagtehus og en gårdbutik rettet mod salg til turister på Birkholm. Projektet understøtter ansøgers hold af skotsk højlandskvæg, som bidrager til øens naturpleje, og de nye faciliteter forventes at have en positiv beskæftigelseseffekt på øen.

Udvidelse af Agersø Købmandshandels butikslokale, ny grøntkøler og grøntvogn v. Agersø Købmand ApS
448.456,75 kr. [lån]
Projektet vil forbedre Agersø Købmandsbutiks opbevaring og præsentation af frugt og grønt samt udvide butiksarealet med 28 kvm. for at give plads til et større dagligvareudbud og til nonfoodvarer så som værktøj, spil m.v. 
Projektet understøtter, at handlende får bedre udbud og derved mulighed for at gøre deres indkøb lokalt på øen.

Turbåd til Vadehavet v. B&B Mandø
300.000 kr. [lån]
B&B Mandø vil skabe job lokalt ved at sejle turister på sælsafari og ud for at plukke østers, opleve hav og vadefugle i deres rette element i nationalpark Vadehavet. I projektet omsættes ideer til et specialiseret fartøj, som både kan sejle på meget lavt vand og køre det sidste stykke ind til den tørre strand. 
Fartøjet tænkes desuden at bidrage til at skabe forbindelse imellem Fanø, Mandø, Rømø og Ribe.
Projektet har i efteråret 2017 også fået et LAG-tilskud via LAG Småøerne.
Skitse til specialbygget fartøj til tursejlads i vadehavet ved Mandø
Læs Erhvervsministeriets pressemeddelelse: http://em.dk/nyheder/2017/12-13-landdistrikter

Læs mere om Landdistriktspuljens støtte til projekter på småøerne: www.livogland.dk/ministeriets-egne-puljer-stoetteordninger/landdistriktspuljen-oe-stoette/oe-stoette