onsdag den 20. december 2017

Turismemøde sætter spot på samarbejde

Ø-turismeHvordan ser de kommunale og lokale turistorganisationer på øerne? Er øen den største turistattraktion, et fyrtårn, i kommunen – eller bliver øen glemt? 

Hvad skal der til for at udvikle samarbejdet mellem den lokale Visit-organisation og øernes turismevirksomheder? Hvilke muligheder og barrierer er der for udvikling af turismeerhvervet på øerne? Det er nogle af spørgsmålene, når der den 24. januar 2018 er seminar om Turismeudvikling på de danske øer i Odense.

Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne står bag arrangementet, som også har afsæt i arbejdet i en tænketank for dansk ø-turisme

Tænketanken har det seneste års tid haft fokus på den fortsatte udvikling af turismeerhvervet på den enkelte ø og på samarbejde på og mellem øerne – og med fastlandet. Det er på den baggrund, at vi nu holder et  seminar med dette program: 

9.30 Morgenkaffe

10.00 Velkomst v. Dorthe Winther, formand, Sammenslutningen af Danske Småøer

10.10 Præsentation af programmet v. Jan Bendix, ordstyrer

10.20 Øerne på turismelandkortet: Ø-pas 2017. Projektets aktiviteter i 2017 og fremtidig forankring af konceptet v. Lise Thillemann Sørensen, projektleder, Sammenslutningen af Danske Småøer

10.40-12.00 DESTINATION DE DANSKE ØER?

10.40 Tænketanken og ideerne bag etableringen af en mulig ø-destination v/Dorthe Winther

10.50 Destinationssamarbejde: Hvad får øernes små turismevirksomheder ud af det – erfaringer fra LAG-støttet turismeudvikling v. Morten Priesholm, projektkoordinator, LAG Småøerne

11.00 Visioner om en ø-destination. Er det en god idé – hvorfor og hvordan? Potentialer for et ø-brand v. Eskild Hansen, direktør, Eskild Hansen Strategibureau 
  • Debat blandt alle deltagerne i seminaret
  • Afslutning med opsamling af dialogen og holdningerne v/Jan Bendix

12.00-13.00 Frokost

13.00-15.15 SAMARBEJDE – SAMARBEJDE – SAMARBEJDE

13.00 Præsentation af emnet v. Jan Bendix

13.10 Hvordan ser Visitorganisationerne på øerne? Resultat af minispørgerunde til 19 Visitorganisationer i kommuner med småøer v. Kirsten Malling Olsen, konsulent, Malling O

13.25 Erfaringer fra samarbejde mellem øer og Visitorganisation. Hvordan blev samarbejdet indledt og hvordan lykkedes det/lykkedes det ikke? Hvad skal der til for at udvikle samarbejdet? v. Mads Rye Sletberg, turistmanager, VisitFaaborg, og Gitte Sørensen, Avernakø Landhotel & Geder

14.00 Pause – kaffe/te og kager

14.15 Hvem har ansvaret for samarbejdet imellem øerne og visitorganisationerne? Formål og gensidigt udbytte. Hvordan kan samarbejdet udvikles og gennemføres? Paneldebat:

Debat i panelet og med seminarets deltagere. Jan Bendix styrer debatten og samler op: Hvor peger pilen hen, ansvar og forankring.

15.15 Opsamling af seminaret v. Dorthe Winther. Hvilke vinkler, indsatser og forankringer pegermest tydeligt fremad i dagens dialog?

15.30 Farvel og tak for i dag v. Jan Bendix


DET PRAKTISKE:
Seminaret afholdes på Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C

Tilmeldingsfristen er den 9. januar 2018 til Sammenslutningen af Danske Småøer på sekretariatet@danske-smaaoer.dk eller 6251 1339.

Der er begrænset antal pladser. Seminaret er gratis, men med et „no-show“ gebyr på 500 kr. ved udeblivelse uden afbud.


Seminaret gennemføres i regi af Sammenslutningen af Danske Småøers projekt Øerne på turisme-landkortet: Ø-PAS 2017, som har et samlet budget på 1,425 mio. kr. med økonomisk støtte fra Landdistriktspuljen under Erhvervsstyrelsen samt DanskeFærger A/S, Færgesekretariatet og øernes færgeselskaber, kommuner, turistbureauer, beboerforeninger og virksomheder.

I forbindelse med projektet er der nedsat Tænketanken for Dansk Ø-turisme med repræsentanter fra Sammenslutningen af Danske Småøer, Danske Færger A/S, Færgesekretariatet, VisitDenmark og LAG Småøerne.