fredag den 23. marts 2018

Debat om tilskud til folkeejede virksomheder

Debat Flere og flere erhvervsaktiviteter på småøerne bliver gennemført af foreninger eller non-profit selskaber med mere almennyttige formål. 

Det får Jens Westerskov Andersen til i et debatindlæg i det nyeste nummer af Ø-posten at advare om ulige konkurrence mellem private virksomheder og "de dele af foreningslivet, der er konkurrence-orienterede”.

- Når foreningslivet begynder at træde ind i et konkurrenceforhold med det private erhvervsliv, så bliver det et problem, ikke kun for dem der er engagerede i de private erhverv, men også for øen på sigt, hvis der til sidst kun er non-profit-foretagender og et begrænset antal, sæsonbetingede stillinger i forlængelse heraf, der udgør småøens arbejdsmarked, skriver han. 

Baggrunden for hans indlæg er bl.a., at disse foreningsvirksomheder ofte har bedre muligheder for at få tilskud fra diverse ordninger og fonde, også fra LAG Småøerne. Han mener, det er på tide med en åben og fordomsfri debat, der kan ligge til grund for en overordnet planlægning eller strategi for brugen og tildelingen af midler for fremtiden. 

- Når nogle kan låne, mens andre kan få, er udviklingen nemlig ikke længere kun et udtryk for det frie markeds konkurrencevilkår, skriver han og spørger: Hvilken fremtid har den private erhvervsstruktur på småøerne i en tid, hvor de visionære foreninger skyder op?

Hos LAG Småøerne kalder vi foreningsvirksomhederne og non-profit selskaberne med mere almennyttige formål for ”folkeejede virksomheder”. 

Jens Westerskov Andersen er født og opvokset på Lyø, og han er kandidat i sociologi fra Aalborg Universitet. For Sammenslutningenaf Danske Småøer gennemførte han i 2017 en bosætningsundersøgelse - om "organiseringen af og erfaringerne fra bosætningsarbejdet på de danske småøer". 

Han står desuden bag turisttilbuddet  Lyø Fortællervandring, som er en ”byvandring gennem Lyøs idylliske landsby, der er spækket med historie - og historier”.

Vi bringer her hele hans indlæg, som også er at finde i Ø-posten, nr. 171, marts 2018:


Debatoplæg: Hvilken fremtid har den private erhvervsstruktur på småøerne i en tid, hvor de visionære foreninger skyder op?

Vi lever i en tid, hvor søgningen til småøerne synes større end nogensinde før. Det er det indtryk man får, når man blandt andet læser Ø-postens historier om den stigende tilflytning på (nogle af) småøerne samt de mange portrætter af tilflyttere, som man har kunne se på både større og mindre tv-stationers sendeflader de sidste par år. Ofte bliver erhvervsstrukturerne nævnt i den sammenhæng, som forudsætning for de særligt entreprenante tilflytteres valg af bosted på netop en småø.

Ved siden af muligheden for ordentlige pendlerforhold samt pleje- og omsorgstilbud, må vilkårene for den lokale økonomi- og jobskabelse derfor betragtes som en grundforudsætning for bosætning på de danske småøer.  

Derfor er det også på tide at tage hul på en helt principiel diskussion, både i LAG Småøerne såvel som i Ø-sammenslutningen, om ø-støttemidlernes rolle. Der synes nemlig i stigende grad at opstå et vist gnidningsfelt mellem de private erhverv og så de dele af foreningslivet, der af den ene eller anden årsag vælger at bevæge sig ind på nye markeder og blive konkurrence-orienterede. 

Det skal først og fremmest slås fast, at jeg i en småø-sammenhæng ikke betragter det private erhvervsliv og foreningslivet som modsætninger eller ’fjender’, for de spiller begge en fornem rolle i at opretholde og forny lokalsamfundenes struktur og udviklingspotentialer, men deres forudsætninger for at være en del af det samme marked på en småø er i en problematisk grad modsætningsfyldt.

Når foreningslivet begynder at træde ind i et konkurrenceforhold med det private erhvervsliv, så bliver det et problem, ikke kun for dem der er engagerede i de private erhverv, men også for øen på sigt, hvis der til sidst kun er non-profit-foretagender og et begrænset antal, sæsonbetingede, stillinger i forlængelse heraf, der udgør småøens arbejdsmarked. 

Jeg vil derfor foreslå til Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne, at det er på tide med en åben og fordomsfri debat, der kan ligge til grund for en overordnet planlægning eller strategi for brugen og tildelingen af midler for fremtiden. Når nogle kan låne, mens andre kan få, er udviklingen nemlig ikke længere kun et udtryk for det frie markeds konkurrencevilkår. 

De bedste hilsner
Jens Westerskov Andersen
Stud. Cand. Soc. v Aalborg Universitet