fredag den 25. januar 2019

Femøboere vil have flere naboer

Bosætningsnetværk I vores projekt "Nye naboer - mere øliv" er syv øer gået sammen i et bosætningsnetværk. Femø er en af dem. Det er den lokale ø-beboerforeningen gå til pressen med.

I en pressemeddelelse skriver Femø Beboerforening:

”Nye naboer - mere ø-liv”, sådan lyder titlen på et bosætningsprojekt som Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne gennemfører i 2018-2020, sammen med en kernegruppe af 7 småøer, herunder Femø. De øvrige øer der deltager er: Anholt, Endelave, Strynø, Omø, Sejerø og Aarø.

Femø er gået med i projektet med et klart formål – der skal skaffes flere beboere til øen!

“Vi har brug for nye idéer og konkrete redskaber til, hvordan vi får flere til at følge deres drøm om at leve på en ø. Med projektet får vi værdifuld viden og nye vinkler på, hvad vi kan gøre for at få nye mennesker til vores ø. De små øer har mange af de samme udfordringer og det giver rigtig god energi og et stærkt fællesskab, når vi går sammen om at finde løsningerne. Derfor vil vi også løbende dele ideer og viden fra projektet med vores gode naboøer: Askø og Fejø ” udtaler Ulrik Andreasen, Femø Beboerforening.

De 7 øer i projektet har i fællesskab valgt de temaer, som projektet tager op. Det er blandt andet.:

• Manglen på lejeboliger

• Brug af hjemmeside, sociale medier og events, for at nå ud til de potentielle nye naboer

• Organisering af hjælpen til potentielle tilflyttere – i alle faser fra overvejelse, til flytning og forbliven

• Iværksætteri og fastholdelse af lokale virksomheder og jobs

“På Femø er vi i gang med at forbedre og systematisere vores modtagelse af nye interesserede i at prøve ø-livet og nye Femø-boere, der faktisk flytter til øen. Vi øger også vores synlighed med en ny hjemmeside, og vi er i tænkeboks om hvordan vi bedst kan fremme erhvervsudvikling på Femø” - slutter Ulrik Andreasen.

Projektet ”Nye naboer – mere ø-liv” er finansieret af midler fra LAG Småøerne og fra statens ø-støttemidler (Landdistriktspuljen). Projektet har i alt modtaget 880.000 kr. " (citat slut)

Også Strynø Bosætningsgruppe er med i vores netværk. Det skriver Fyns Amts Avis om i en artikel med rubrikken "Mere liv på småøerne: Strynø med i projekt, der skal give flere tilflyttere". Se her: www.fyens.dk/langeland/Mere-liv-paa-smaaoeer-Strynoe-med-i-projekt-der-skal-give-flere-tilflyttere/artikel/3317474

Femø Beboerforenings pressemeddelelse findes her: www.facebook.com/himlenkysserjorden/posts/2040308242716718
   

TV ØST har bragt dette indslag om Femø og vores bosætningsnetværk:


Nye naboer- mere øliv. Et bosætningsprojekt på småøerne er et samarbejdsprojekt og gennemføres i et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne. Til projektet har vi via LAG Småøerne fået støtte fra Landdistriktsprogrammet og fra Landdistriktspuljens ø-støtte.

Her er en kort introduktion til projektet: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2018/09/bosaetning.html 

Man kan læse meget mere om projekt Nye naboer – mere øliv her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/search/label/bos%C3%A6tning%202018-2020