tirsdag den 12. marts 2019

3.4 mio. LAG og FLAG-kroner til ø-projekter i 2018

Øernes Højskole Sejerø fik i 2018 tilsagn om et LAG-tilskud på 500.158 kr.
Tilskud I 2018 fordelte LAG Småøerne 3.4 mio. kr. til projekter på småøerne. Det viser en opgørelse baseret på ansøgninger og tilsagn fra årets fire ansøgningsrunder. 

I alt 16 ø-projekter har fået et LAG-tilskud i 2018, og det betyder, at det gennemsnitlige tilsagnsbeløb har lydt på ca. 212.000 kr. 


Af den samlede uddeling på 3.4 kr. kommer 900.000. kr. fra fiskeri- og havudviklingsprogrammet (FLAG, med blå tekst i tabellen). De øvrige fra landdistriktsprogrammet (LAG).  

Projekterne får det endelige tilsagn fra Erhvervsstyrelsen, som også står for kontrol, udbetaling m.m. I 2016 fordelte vi til sammenligning 3.8 mio. kr.  og i 2017 3.4 mio. kr.

Siden 2015 har vi hos LAG Småøerne støttet mere end 80 ø-projekter. Rigtig mange af vores penge er gået direkte til små ø-virksomheder, men vi støtter også større projekter med masser af samarbejde. Vi har fx givet LAG-penge til:

• Lystfiskerturisme ved Limfjorden (v. Limfjordsnetværket)
• Havneudvikling og samarbejde på Sydfyn (v. Naturturisme I/S)
• Nye naboer - mere øliv. Et bosætningsprojekt på småøerne  (i et samarbejde ml.  Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne)
• Turisme på Anholt (v. Destination Djursland)
• Bosætning og iværksætteri på Fur (Projekt KEFUR v. Fur Udviklingsråd)

Vores næste ansøgningsfrister er den 21. marts 2019 og den 3. september 2019 . Her vil vi gerne have ansøgninger fra både enkeltvirksomheder og fra ansøgere, der samler flere virksomheder og øboere. 

Også gode projekter, som giver nye rammer for hverdagslivet, og som er til gavn for mange beboere på de små øer, vil vi gerne støtte. Vi har bl.a. støttet en vinterbadeklub, en lege- og motionsplads, et beboerhus og andre mødesteder. Læs mere her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2019/01/fristmarts19.html  

Erhvervsstyrelsens LAG og FLAG-regler er samlet i en kort vejledning på syv sider. Her finder man betingelserne for ansøgning og de vigtigste regler for gennemførelse og for udbetaling af tilskud. Find den korte vejledning her (link til pdf-dokument): www.livogland.dk/files/dokumenter/nyk_eumidler_enkelt_72dpi_kort_vejledning_a4.pdf 


LAG Småøernes tilsagn om tilskud i 2018

LAG Småøernes indsatsområder / Projektholdere
Projekttitler
Tilsagnsbeløb 1)
Erhvervsudvikling
Ingen projekter igangsat i 2018

Investeringstilskud (virksomheder)
Fiskernes Fællessalg Anholt ApS

Nyt miljørigtigt isværk til fiskernes fællessalg på Anholt
143.250
Årø Fiskerøgeri IVS
Udvidelse af Årø Fiskerøgeri IVS
70.000
Orø Bryghus IVS
Orø Bryghus: Udbygning af brygkapacitet
457.000
På Herrens Mark / Marlu Holding ApS
På Herrens Mark - Fur: Udvidelse af turismevirksomhed på Fur
135.000
Bjørnøgård
Café Pileflet på Bjørnø - Etablering af café-køkken, toilet og nyt aktivitetsrum
110.285
Casablanca Hostel ApS
Golfbiler til udlejning på Anholt
50.220
Barsøhuset v. Helle Kreiberg Svennesen
Barsøhuset - Ø-turisme, der smager af både fugl, fisk og ko
- OG som skaber lokale arbejdspladser
257.749
Pasta Principato
Pasta fra Fejø: Etablering af ny virksomhed
99.000
Havnefaciliteter (som fremmer erhverv)
Agersø Storebælts Værft

Renovering af værftsbygning og genetablering af
værft på Agersø
391.400
Orø Bådelaug
Udvidelse af sejlerstue på Orø Havn
89.725
Venø Havn
Venø Havn: Nye faciliteter til sø- og vandsport samt bademiljø
200.000
Lyø Bådelaug
Renovering af Lyø Havn
99.900
Ø-projekter 2)
Omø Idrætsforening
Multiidrætsbane ved Omø Skole
99.000
I/S Damgaarden, Lyø
Plads til alle på Damgaarden - Lyø's samlingssted
289.308
Øernes Højskole Sejerø
Øernes Højskole Sejerø – nye rammer for udvikling af bæredygtighed og ø-entreprenørskab
500.158
Bosætning
Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne
Nye naboer - mere øliv. Et bosætningsprojekt på småøerne
430.000

1) Tilsagnet fra Erhvervsstyrelsen er altid en procent af de tilskudsberettigede udgifter, og tilskuddet beregnes ved projektets afslutning. Tilsagnsbeløbet er her beregnet ud fra de budgetterede udgifter på ansøgningstidspunktet
2) Lokale projekter med udgangspunkt i samarbejde og lokal forankring

Læs om vores LAG- og FLAG-tilskud i 2017http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2018/01/LAGtilskud2017.html