søndag den 28. april 2019

Foreningsnyt: Referat fra martsmøde

BestyrelsesmøderLAG Småøernes bestyrelse holdt den 28. marts 2019 bestyrelsesmøde. Af referatet fremgår det bl.a., at der blev sat dato på to nye ansøgningsfrister: den 14. november 2019 og 19. marts 2020.

Bestyrelsen drøftede i øvrigt foreningens deltagelse i Folkemødet på Bornholm den 13. - 15. juni 2019, og LAG Småøernes medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd.

På mødet blev desuden behandlet i alt 15 ansøgninger om LAG- og FLAG-tilskud. Seks af dem blev indstillet til tilskud.

Referatet fra bestyrelsesmødet kan man finde her: https://www.dropbox.com/s/rmkk37cs9tppova/referat_190328_web.pdf?dl=0