søndag den 22. marts 2020

Endnu mere samarbejde mellem ø-foreninger

Medlemmerne af de to bestyrelser arbejdede på seminaret med temaet
"Hvorledes udvider vi ø-familien".
Ø-samarbejde ▪ Den 31. januar og 1. februar var både LAG Småøernes og Sammenslutningen af Danske Småøers bestyrelser samt medarbejdere samlet til det årlige fælles udviklingsseminar. Denne gang foregik det på Årø. 

De to bestyrelser har et meget tæt samarbejde – ikke mindst lige nu omkring det fælles bosætningsprojekt Nye naboer – mere øliv.

Hanne Kodahl, strynbo og medlem af LAG Småøernes bestyrelse, har skrevet en rapport om udviklingsseminaret. Rapporten har været bragt i Ø-posten, marts 2020.

Vi ankom til Årø sidst på formiddagen, blev indkvarteret i umiddelbar nærhed af Brummers Gård, hvor vi både holdt møderne og indtog måltiderne. Stor tak til værterne for fortræffelig forplejning!

Efter frokosten bød formand for LAG Småøerne, Søren Noes (Hjarnø), velkommen, hvorefter Bjarne Jeppesen, lokal landmand og turguide, gav os et flot indblik i Årøs historie. Årø kan jo med særlig glæde i år fejre 100 året for genforeningen efter dengang 56 år under preussisk styre. Årø er en ø, der i den grad har oplevet et turisme-boom. For 12 år siden kom der fx ca. 10.000 turister til øen pr. år. Årøboerne havde så en vision om at nå op på 40.000 besøgende årligt i 2020. I dag er besøgstallet – og hold nu fast – over 100.000 om året!

Ikke mindst LAG-tilskud har været med til at sætte initiativer i gang på øen. Både Brummers Gård, Årø Vingård og Årø Bryghus har modtaget tilskud. Manglen på lejeboliger er her ligesom på andre småøer et problem, og det sidste LAG-tilskud er faktisk givet til et projekt med henblik på oprettelse af nye lejeboliger.

Hvorfor - og hvordan?
Efter kaffen skulle vi selv på arbejde. Christiane Bundegaard Petersen, der er uddannet antropolog, var inviteret til at være processtyrer for dagens workshop med temaet: ”Hvorledes udvider vi Ø-familien?”. Ø-familien i denne sammenhæng forstået, som de øboere, der engagerer sig i ’ø-sagen’, lokalt såvel som i de to fælles ø-organisationer.

Tre grupper valgte hver sit emne, der blev omdrejningspunktet for de næste 3-4 timers arbejde. Emnerne var:

• Organisationsudvikling med fokus på rekruttering og valg af bestyrelsesmedlemmer i Ø-sammenslutningen
• Netværksgrupper med besøg fra ø til ø (med aktuelle temaer) 
• Ø-camps (med workshops, netværk, afslapning m.m.).

De to hv-ord – HVORFOR og HVORDAN blev centrale i arbejdet:

”HVORFOR vil dette emne gøre en forskel for ’familieforøgelsen’ og øge videndeling om arbejdet i LAG Småøerne og Sammenslutningen af Danske Småøer?”

”HVORDAN vil I iværksætte emnet? HVORDAN vil emnet gøre en forskel? HVORDAN vil I håndtere de udfordringer, der følger med?”

Der blev grupperne imellem udvekslet ideer, som blev justeret og forfinet. Plancher blev udarbejdet, der blev filmet og til sidst kåredes et vinderprojekt.

Erhverv på Årø
Efter middagen gik vi til Årø Vingård, hvor Jakob Lei gav et indblik i virksomhedens historie, mens vi nød et par af hans vine. Jakob har et godt hold af medarbejdere med speciale indenfor forskellige områder. Jakob er også udfordret af naturens luner – 2019 med regn ud over det sædvanlige er selvfølgelig ikke drømmen for en vinbonde! Med støtte fra LAG Småøerne er der bygget produktions- og besøgslokaler med tilhørende butik.

Lørdag efter morgenmaden fortalte Marianne Weiman fra Brummers Gaard om sin virksomhed, der inkluderer både café og værelsesudlejning. Både hos Jakob og Marianne mærkes det tydeligt, at der kommer over 100.000 gæster til øen om året. Højsæsonen bliver stadig længere. Marianne er særlig udfordret på at få fat i arbejdskraft i sommermånederne.

Herefter delte vi os: Sammenslutningen af Danske Småøer gik til bestyrelsesmøde, og LAG Småøernes bestyrelse gik på virksomhedsbesøg hos Ole Dam på Aarø Bryg. Her fik vi også et godt indblik i opstart af virksomhed og de udfordringer, der følger med. Ole har til nytår opsagt en fast stilling for at hellige sig ølproduktionen. Han ”brygger” på en Genforenings-øl – vi fik lov at prøvesmage, og den var ikke så ringe! Ole har også modtaget tilskud fra LAG Småøerne. Det er rigtig godt med egne øjne at se og høre om, hvordan vores tilskud har hjulpet de enkelte modtagere.

Tekst: Hanne Kodahl, medlem af LAG Småøernes bestyrelse

Foto: Lise Thillemann Sørensen


Ovenstående artikel har været bragt i Ø-posten nr. 179 (marts 2020).


LINKS: