mandag den 16. marts 2020

Bosætning: Ø-hjem, trends og kommunikation

Foto: Lene Terkelsen
Nye naboer - mere øliv  Hvordan får vi flere til at flytte til vores øer? Det har bosætningsgrupperne fra syv øer i projektet Nye naboer – mere øliv undersøgt. 

På et bosætnings- seminar den 7. marts 2020 i Odense gav de syv bosætningsgrupper eksempler på deres indsats. På seminaret blev desuden fokuseret på boligsituationen og på fremtidens mange muligheder for de små øer.

Seminaret havde overskriften Nutidens erfaringer og fremtidens muligheder, og i alt deltog 35 øboere fra 12 småøer.

På seminaret var der bl.a. oplæg fra arkitekterne i arkitektfirmaet Hele landet, der har udviklet tankerne bag et Ø-hjem. Et ø-Hjem er en tilflytterbolig ejet af et lokalt fællesskab - og med en begrænset lejeperiode og efterfølgende forkøbsret til lejeren.

Pengene skal blive i lokalsamfundet 
Planen er, at et Ø-hjem skal finansieres med lokal mikrofinansiering, medbyg, bæredygtigt byggeri og et samarbejde med lokalt erhvervsliv (herunder sponsorater). Pengene fra salg af huset skal blive i lokalsamfundet - til et nyt ø-hjem eller til at finansiere andre lokale aktiviteter.

Niels Ove Kildahl holder oplæg om projekt Ø-hjem 
(foto: Lene terkelsen).
Ø-hjemmet skal være sundt, grønt og tilpasset kulturhistorien på den enkelte ø, og den slags er en god historie, understregede arkitekt Niels Ove Kildahl.

Det er tanken, at ø-hjemmet også kan blive en form for markedsføring af øen gennem bæredygtige boliger.

Niels Ove Kildahl pegede på, at finansiering kunne tænkes som en patchwork-økonomi af tilskud fra fx fonde og kommuner eller midler fundet via crowdfunding, men hvor man også tænker i medbyg og bidrag fra lokale erhverv.

Fremtidsforsker:  Modtrends kan blive småøernes chance
Under overskriften Hvilke muligheder findes der for de danske småøer mod 2030?, fortalte fremtidsforsker Birthe Linddal Jeppesen i et oplæg om, hvordan fremtidens trends bød på muligheder for øerne. For nok peger den stigende urbanisering, globalisering og centralisering i én retning, men der var også mange modtrends, som øerne vil kunne udnytte, understregede hun.

Birthe Linddal holder oplæg om fremtidens trends
(foto: Lene Terkelsen). 
For samtidig med, at mange lever travle liv i små lejligheder i byerne, vælger en voksende gruppe naturen, roen, de lokale fællesskaber og anti-materielle værdier til, fortalte hun.
- Det er i høj grad i modtrendsene, at øerne kan gøre sig attraktive. De er en mulighed for jer.

Samtidig fremhævede hun digitaliseringen som en gave til øerne, fordi den bl.a. gav mulighed for et fleksibelt arbejdsliv, ligesom hele megatrenden omkring klima kan blive til øernes fordel.
- Øerne er små minisamfund, der kan rykke på den grønne dagsorden og finde nye løsninger, påpegede hun.

Tilflytterlejlighed på Endelave
Et af de lokale eksempler, der blev præsenteret på seminaret, er en ny tilflytterlejlighed på Endelave. Her har ma fået vendt en skolelukning i 2019 til udvikling på øen. Der er indrettet prøvebolig i en lærerlejlighed i den tidligere skolebygning, og takket være en presseindsats er der nu venteliste med interesserede fra hele landet, der ønsker at bo i lejligheden.

Endelave har bedt interesserede personer om at skrive en motiveret ansøgning, så man kan finde frem til seriøse henvendelser.

Strynøs velkomstpakke og Arøs profil 
Fra Strynø blev der berettet om en meget velorganiseret velkomst til interesserede og potentielle tilflyttere. Når folk ønskede at besøge øen med henblik på at flytte til, blev de matchet med en kontaktfamilie, der mindede om deres egen.

Strynøboerne træder også til med praktisk hjælp til tilflytterne, fx når flyttebilen ankommer og i tiden efter ankomsten, hvor tilflytterne får besøg af beboerforeningen, som  forærer de nye naboer et medlemskort til beboerforeningen, så de nye kan blive en del af aktiviteter og fællesskaber.

På bosætningsseminaret deltog 35 øboere fra 12 småøer (foto: Lise Thillemann Sørensen). 
På Aarø har beboerforeningen og øens virksomheder i mange år arbejdet målrettet for at skærpe profilen som en aktiv ø for både tilflyttere og turister. Der har været fokus på bl.a. spisesteder, hurtigt internet, vingård, sheltere, fritidsaktiviteter m.m.  Beboerforeningen arbejder lige nu på at få lanceret en et ny hjemmeside, der henvender sig både til turister, potentielle tilflyttere og øboerne.  Også en ny video med positive budskaber og en grøn og levende profil er på vej fra Aarø. Videoen har titlen Alle Danmarks kvaliteter på én ø.

Boligsituationen
På seminaret gennemgik formanden for Sammenslutningen af Danske Småøer, Dorthe Winther, de muligheder der findes i forhold til bl.a. landzonetilladelser og sommerhuse. Men hun understregede, at der stadig lå et stort stykke politisk arbejde foran Sammenslutningen af Danske Småøer i forbindelse med den kommende revidering af planloven. Der er brug for lempeligere forhold på småøen, lød hendes budskab.

Denne artikel er skrevet på baggrund af et journalistisk 
referat af journalist Lene Terkelsen.


Nye naboer- mere øliv. Et bosætningsprojekt på småøerne er et samarbejdsprojekt og gennemføres i et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne. 


Find program for seminaret: 

Læs mere om projekt Ø-hjemhttps://www.helelandet.dk/ohjem

Læs om tilflytterlejligheden på Endelave: www.oenendelave.dk/tilflytning/proev-en-oe/

Se den nye video fra Aarø med titlen Alle Danmarks kvaliteter på én ø: www.youtube.com/watch?v=kgOImu3nQdk

Hent notatet Muligheder på småøerne i forhold til boliger:  https://danske-smaaoer.dk/wp-content/uploads/2020/03/Notat-Muligheder-p%C3%A5-sm%C3%A5%C3%B8erne-i-forhold-til-boliger.pdf

Find mere materiale fra seminaret her: https://danske-smaaoer.dk/nye-naboer/workshop-4-bosaetning/


I nedenstående video  giver fremtidsforsker Birthe Linddal Jeppesen gode råd om småøernes fremtidsmuligheder. Hvilke samfundtendenser kan støtte udviklingen på øerne og give nye tilflyttere? Hvad kan øerne satse på i fremtiden?

Videoen er produceret for LAG Småøerne og Sammenslutningen af Danse Småøer af journalist Lene Terkelsen.