torsdag den 23. april 2015

Turisme-projekter får ø-støtte fra Landdistriktspuljen

Godt 3,6 mio. kr. fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters Landdistriktspulje er her i april uddelt til i alt 19 projekter på småøerne. Projekterne er fordelt på 14 øer rundt omkring i hele landet.

Flere af de støttede projekter har til formål at udvikle turismeerhvervet på småøerne. Det gælder bl.a. et projekt med titlen ”De små øer - destinationer med kvalitet”, som Sammenslutningen af Danske Småøer har fået 465.233 kr. til. 

For at udvikle nye attraktioner på småøerne har MBBL bl.a. givet Agersø Naturcenter 275.761 kr., og Kursuscentret Hegnegården får tilbudt et lån på 282.675 kr. til at omdanne stedet til Isefjordens ”Center for Outdoor og Retreat”. Til ”Etablering af smags- og oplevelsesbygning på Ny Årø Vingård” tilbyder ministeriet et lån på 300.000 kr.

MBBLs pressemeddelelse og liste over alle støttemodtager i 1. runde 2015 findes her: http://www.livogland.dk/nyheder/36-mio-turismeprojekter-erhvervsudvikling-paa-smaaoeerne