tirsdag den 26. maj 2015

600.000 kr. til LAG-ansøgningsrunde i august

I de to første ansøgningsrunder har LAG Småøernes bestyrelse uddelt i alt 2.4 mio. kr. til 15 ø-projekter. Tilbage i 2015-puljen er 600.000 kr., som bestyrelsen skal fordele efter en ansøgningsfrist den 20. august 2015.

Syv af de 15 projekter, der er udvalgt af LAG-bestyrelsen, kommer fra virksomheder, fem af dem kommer fra lokale foreninger eller selvejende institutioner, og en ansøgning kommer fra Sammenslutningen af Danske Småøer, mens ø-kommunerne Assens og Kalundborg står bag de sidste to projekter.

Som omtalt den 11. maj 2015 er de første ansøgninger begyndt at få tilsagn fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

I 2016 vil LAG Småøerne igen have cirka 3 mio. kr. til ø-projekter. Også i 2016 vil der være tre ansøgningsfrister, disse er dog endnu ikke fastsat. Så fristen den 20. august 2015 er foreløbig den eneste ansøgningsfrist, LAG Småøerne har sat dato på.
 
Her på vores hjemmeside kan man læse mere om tilskudsmulighederne og ansøgningsproceduren: www.lag-smaaoerne.blogspot.dk/p/tilskud_2.html