mandag den 1. juni 2015

Ø-støtten har ansøgningsfrist den 4. september

LAG Småøerne er ikke alene om at fordele midler, der er målrettet projekter på småøerne. Også Landdistriktspuljen støtter initiativer og projekter, som kan skabe udvikling og arbejdspladser på småøerne. Denne ordning er kendt som ø-støtte og har næste ansøgningsfrist fredag den 4. september 2015 kl. 12.00.

Mens LAG-midlerne hovedsageligt består af penge fra EU, er Landdistriktspuljens ø-støtte danske penge, og ordningen forvaltes derfor efter danske tilskudsregler, der ikke er så omstændelige som de EU-regler, LAG-indsatsen er underlagt.

Ø-støtten ydes enten som tilskud eller som lån. Lånene ydes normalt som 10- årige rentefri lån, der er afdragsfri i de første 3 år.

Lånene ydes fortrinsvis til ”investeringer i erhvervsvirksomheder, når ansøger opnår en værdiforbedring af sin ejendom, eller på anden vis vurderes at kunne profitere personligt på investeringer foretaget for støttemidlerne.”
 

Både Landdiskpuljen (ø-støtte) og LAG-indsatsen hører under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.