tirsdag den 19. maj 2015

Foreningsnyt: Referater fra møder i april

Foreningen LAG Småøerne holdt sin årlige generalforsamling fredag den 24. april 2015.

En stor del af bestyrelsens beretning omhandlede arbejdet med at etablere foreningen og med at formulere en udviklingsstrategi med målsætninger og indsatsområder. Foreningens formand, Søren Noes, kom også ind på bestyrelsens tanker om at igangsætte egne projekter og initiativer, som understøtter foreningens udviklingsstrategi.

På generalforsamlingen blev valgt ét ny medlem til bestyrelsen: Erik Fuchs fra Orø. To bestyrelsesmedlemmer opnåede genvalg. Det var Jan Bendix, Venø, og Henry Larsen, Sejerø. En oversigt over alle medlemmerne af foreningens bestyrelse findes her: www.lag-smaaoerne.blogspot.dk/p/om-foreningen.html

Den 24. april - inden generalforsamlingen - var foreningens bestyrelse også samlet til bestyrelsesmøde. Igen den 8. maj 2015 var der bestyrelsesmøde, så siden september 2014 har bestyrelsen således holdt i alt syv møder.


Referatet fra bestyrelsesmødet den 24. april 2015 kan hentes her: https://www.dropbox.com/s/y8j1xh3uylk40z2/referat_150424.pdf?dl=0

Referatet fra bestyrelsesmødet den 8. maj 2015 vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt.