tirsdag den 9. juni 2015

Andre puljer: A. P. Møller Fonden

A.P. Møller Fonden støtter ”almennyttige formål”. Fonden nævner på sin hjemmeside blandt andet: historiske anlæg, møller, havne, bevaringsværdige bygninger, nybyggeri, videnskab, fritid og sport.

Der findes ikke noget ansøgningsskema, men ansøgningen skal indeholde oplysninger om projektets baggrund, samarbejdspartnere, finansiering, drift m.m. Ingen ansøgningsfrister.


Krav til ansøgningen: www.apmollerfonde.dk/ansoegning.aspx

(LAG Småøerne vil løbende samle information om relevant fonde og puljer, hvor der kan søges tilskud til projekter på småøerne. Vi samler dem under dette link: http://lag-smaaoerne.blogspot.dk/search/label/andre%20puljer)