onsdag den 10. juni 2015

Andre puljer: Ø-støtte

Landdistriktspuljen - under Erhvervsstyrelsen - støtter projekter, som skaber udvikling og arbejdspladser på småøerne. Denne ordning er kendt som ø-støtte.


Ø-støtten ydes enten som tilskud eller som lån. Lånene ydes normalt som 10- årige rentefri lån, der er afdragsfri i de første 3 år. De rentefrie investeringslån ydes fortrinsvis til ”investeringer i erhvervs­virksomheder, når ansøger opnår en værdiforbedring af sin ejendom, eller på anden vis vurderes at kunne profitere personligt på investeringer foretaget for støttemidlerne”.

Der kan ansøges om støtte to gange årligt, typisk forår og efterår. Næste frist er den 24. juni 2016 kl. 12:00.  Der skal anvendes et ansøgningsskema, og Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til ordningen.


LAG Småøerne samler løbende information om relevant fonde og puljer, hvor der kan søges tilskud til projekter på småøerne. Vi samler dem under dette link: http://lag-smaaoerne.blogspot.dk/search/label/andre%20puljer)
Vores koordinator, Morten Priesholm, kan give råd og vejledning om fundraising og tilskudsmuligheder: mp@lag-smaaoerne.dktlf. 22 32 84 93.