onsdag den 10. juni 2015

LAG Småøerne vil have flere distancearbejdspladser

Distancearbejdspladser bør være en mulighed for at skabe arbejde og bosætning på småøerne. Men hvordan er det i virkeligheden. Og hvad kan der gøres for at skabe flere ø-distancearbejdspladser.

Det vil LAG Småøerne gerne have undersøgt og har derfor henvendt sig til Aarhus Universitet og Syddansk Universitet for at få hjælp til opgaven. Tanken er, at et projekt skal have tre indsatsområder:


1. Analyse af nuværende praksis med distancearbejde på småøerne.

2. Analyse og vurdering af statslige og kommunale myndigheders interesse i at muliggøre distancearbejdspladser på småøerne.

3. Oplæg til et pilotprojekt med 5-10 erhvervsvirksomheder, der vil være med til at skabe nye distancearbejdspladser på småøerne.

Læs mere på Aarhus Universitets job- og projektbank: http://jobbank.au.dk/job/674047