fredag den 7. august 2015

Bågø har fået nyt, stort naturcenter

Med 3,275 mio. kr. i tilskud via Småøernes Aktionsgruppe er den hidtidige naturskole på Bågø forvandlet til et moderne naturcenter. Det nye center, som netop er taget i brug, omfatter bl.a. en nybygning på 400 kvm. med fire ferielejligheder, konferencerum og udstillingsområde. Den gamle hovedbygning er samtidig istandsat og indeholder i dag køkken og sovesal m.m.

Naturcenteret ejes og drives af Assens Kommune, som fortsat vil bruge stedet som naturskole, hvor skoler og daginstitutioner tilbydes lejrskoler, undervisningsdage og naturformidling. Derudover er målgruppen naturinteresserede turister og grupper, fx lystfiskere og ornitologer, samt virksomheder, foreninger og andre grupper ønsker at holde arrangementer i rekreative omgivelser.

Etableringen af Bågø Naturcenter har kostet i alt 7.5 mio. kr. Småørnes Aktionsgruppe støttede projektet med 3.275.000 kr. fra landdistriktsprogrammet (delvis fra den såkaldte Grøn Vækstpulje). Med aktionsgruppens hjælp og mellemkomst har Assens Kommune desuden fået 1.4 mio. kr. fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til projektet. Assens Kommune har brugt 2.675.000 kr. på naturcenteret. 


Assens Kommune har desuden fået 150.000 kr. via LAG Småøerne til at indrette centerets naturudstilling og til indkøb af diverse udstyr og faciliteter til naturformidling.

Bågø Naturcenter blev indviet søndag den 30. august 2015.

Læs mere om naturcenteret og Bågø: