mandag den 17. august 2015

Havneprojekt på Fur fik 3 mio. kr. fra LAG

50 nye bådpladser, en ny mole og nye bådebroer, et stort rekreativt areal og gangbroer på land. Det er resultatet af en stor udvidelse af Fur Havn, som blev taget i brug i juni 2015.  Småøernes Aktionsgruppe (LAG) gav i 2013 3 mio. kr. til havneprojektet, og med aktionsgruppens mellemkomst har Skive Kommune desuden fået 3 mio. kr. fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til projektet. 

Det nye havneanlæg har kostet i alt 18.4 mio. kr., og A.P. Møller Fonden har givet et tilskud på 6 mio. kr.

Fur Havn havde inden udvidelsen 70 pladser til lystsejlere. Disse pladser er bevaret, så der nu er i alt 120 bådpladser. Ved siden af lystbådehavne findes en fiskerihavn, en færgehavn og en mindre industrihavn (til udskibning af moler fra øens molerværfter).

Arkitektfirmaet Schönherr står bag udformningen af havneudvidelsen, og de beskriver projektet 

således: 

”Udvidelsen er udformet på en måde, så den føjer sig til både det eksisterende havnemiljø og til den omkringliggende natur. Herved opstår en havneudvidelse der i sin materialitet fremstår robust, enkel og tilpasset stedet med den eksisterende kystlinjes kurve, som en del af hængslet mellem havn og landskab.

Det grønne areal tænkes omdannet til en strandeng med et forgrenet sti-net, der snor sig gennem lædannende beplantning med klitroser og hyben. Herved skabes et varieret rumligt forløb gennem landskabet med plads til mindre opholds-nicher og områder til bl.a. boldspil og leg. I en glidende overgang gennem sand og en stenbeklædt skråning møder landskabet havnens rum og vandets kant.”

Fur Havn ejes af Skive Kommune. I forbindelse med udvidelsen er den daglige drift lagt i hænderne på den nystiftede Fur Havneforening, som bl.a. står for udlejning af bådpladser, opkrævning af pladsafgift fra gæstesejlere, levering af el og vand til bådpladser, indvendig vedlige- og renholdelse af servicebygning og sejlerstue.  Havneforeningen har ansat en havnefoged til at varetage driftsopgaverne.