onsdag den 12. august 2015

Strynøs skole er også øens aktivitetshus

På Strynø er en del af skolebygningen ved at forvandle sig til et aktivitets- og kulturhus. Forvandlingen sker med støtte fra Småøernes Aktionsgruppe (LAG), som i 2012 afsatte 2.8 mio. kr. til projekt 'Strynø Aktivitets- & Kulturhus'.

Aktionsgruppen medvirkede desuden til, at Økonomi- og Indenrigsministeriet bevilgede yderligere 2.3 mio. kr.  for at støtte ’erhvervsudvikling og beskæftigelsesfremme’ på Strynø.

Målet med projektet er derfor bl.a. at skabe kontorfaciliteter, hvor øens små virksomheder kan dele udstyr og arbejdspladser. Den nyindrettede skolebygning skal også rumme lokaler, der kan bruges af virksomheder med kursus og undervisningsaktiviteter. På den måde er den gamle skolebygning nu med til at skabe jobs på Strynø, samtidig med at den stadig huser øens skole.

Indretningen af aktivitetshus i skolebygningen er en del af en større renovering, som Realdaina har støttet med 4.3 mio. kr.

Skolebygningen er fredet, og for Realdania har projektet flere effekter: Renoveringen af Strynøs skole sikrer ikke blot en del af den nationale kulturarv, men skaber samtidig også rammerne for øens fremtidige kulturelle og sociale liv. Dermed har man sikret øens fortsatte eksistens som helårssamfund, hvor et øget aktivitetsniveau gør Strynø Skole og Kulturhus til et fast holdepunkt for beboerne, hedder det i Realadanias omtale af projektet.

Realdania gav allerede i 2009 500.000 kr. til en forundersøgelse af mulighederne for en istandsættelse af den fredede skolebygning.

Småøernes Aktionsgruppe fordelte i 2007-2013 i alt 43 mio. kr. til 140 projekter på småøerne. Langeland Kommune fik til Strynø Aktivitets- & Kulturhus 2.862.443 kr., og projektet var dermed blandt aktionsgruppens tre dyreste projekter. Skive Kommune fik 3 mio. kr. til udvidelse af Fur Havn, og Assens Kommune fik 3.275.000 kr. til Bågø Naturcenter.