onsdag den 25. november 2015

Andre puljer: Sydbank Fonden

Sydbank har tilknytning til to almennyttige fonde. Formålsbestemmelserne i fondenes vedtægter er brede. Der nævnes bl.a. kulturelt og folkeligt arbejde, formål af almen interesse, velgørende formål, fremme af kunst og historie.


Fondene yder støtte til ansøgere og formål inden for ”bankens virkeområde”.

Ansøgninger behandles i fondenes bestyrelser, der holder møder kvartalsvist. Der kan derfor være en sagsbehandlingstid på ca. tre måneder.

Fondene yder normalt ikke støtte til daglig drift, hjertestartere, kunstgræsbane, landsdækkende humanitære organisationer, julebelysning, træningstøj til idrætsforeninger og heller ikke til offentlige institutioner – skoler, børnehaver, fritidshjem, kommuneprojekter og hospitaler.

Der er ingen ansøgningsfrister. Der er et elektronisk ansøgningsskema.


(LAG Småøerne samler løbende information om relevant fonde og puljer, hvor der kan søges tilskud til projekter på småøerne. Vi samler dem under dette link: http://lag-smaaoerne.blogspot.dk/search/label/andre%20puljer.

Vores koordinator, Morten Priesholm, kan give råd og vejledning om fundraising og tilskudsmuligheder: mp@lag-maaoerne.dk; tlf. 22 32 84 93.)