fredag den 12. februar 2016

Hav- og fiskeripenge på vej til småøerne

Med penge fra hav- og fiskeriudviklingsprogrammet kan LAG Småøerne nu støtte projekter, der udvikler ”den maritime økonomi” på en række småøer. Det er Erhvervsstyrelsen, der har godkendt, at LAG Småøerne nu også kan kalde sig FLAG (Fiskeri-LAG).

Småøernes FLAG-penge skal bruges på ”relevante småøer”, hvor den maritime økonomi i forvejen spiller en rolle for lokalsamfundet. LAG Småøernes bestyrelse arbejder i disse uger på en strategi, der bl.a. skal udpege disse FLAG-småøer, hvor pengene fra hav- og fiskeriudviklingsprogrammet kan anvendes til projekter. I strategien skal bestyrelsen også beskrive en række indsatsområder, som FLAG-midlerne skal understøtte på øerne.

Erhvervsstyrelsen har allerede lagt fast, at FLAG-midlerne skal skabe ”job- og vækstskabende erhvervsudvikling" og på den måde understøtte "den maritime økonomi". Det betyder, at pengene udover erhvervsfiskeri og akvakulturprojekter kan bruges til at udvikle fx lystfiskerturisme, lystbådehavne og forarbejdning af maritime råvarer.

Den første ansøgningsfrist til FLAG-midlerne vil formodentlig blive i løbet af sommeren 2016.

LAG Småøerne forventer, at få en FLAG-ramme fra Erhvervsstyrelsen på ca. 1.3 mio. kr. i 2016 og 2017. Heraf kan 20 pct. af midlerne bruges til foreningens egne aktiviteter og drift.