torsdag den 4. februar 2016

Foreningsnyt: Generalforsamling den 30. april 2016

LAG Småøerne holder sin årlige generalforsamling lørdag den 30. april 2016. Samme dag holder vi et temamøde. Vi har inviteret lektor Jørgen Møller, Aalborg Universitet, til en debat om fremtiden for de danske småøer. Det gør han under overskriften Småøerne: afvikling eller nye veje til overlevelse og udvikling. 

Jørgen Møller, som forsker i landdistrikternes udviklingsmuligheder på Aalborg Universitet , har bl.a. foreslået, at nogle små øer med fordel kan overgå til et privat ejerskab, hvor kommune og stat ikke har de forpligtelser, som de i dag har overfor lokalsamfundet og øen. 

Som nye ø-ejere har han bl.a. nævnt private fonde og udenlandske investorer. Disse nye ø-ejere kan fx have en interesse i - på kommerciel basis -  at udvikle et turisme-ressort eller en bebyggelse med attraktive second homes og faciliteter for seniorer.

Med temamødet vil vi sætte fokus på den forskningsmæssige og faglige baggrund for Jørgen Mølles ideer og lægge op til debat om forskellige fremtidsscenarier for småøerne. 

Mere information om generalforsamling og temamøde følger senere her på hjemmesiden, og vi sender også invitation m.m. direkte til vores medlemmer.