mandag den 1. februar 2016

Ø-konference skabte debat om LAG-indsatsen

En række borgmestre og kommunale embedsmænd deltog i dag i ø-sammenslutningens Kommunekonference for småøer. Debatten vidnede om, at ikke kun færgedrift er et fællesanliggende for de 19 ø-kommuner og 27 medlemsøer. Også småøernes LAG-indsats blev drøftet - og ikke mindst den varslede beskæring af LAG-midlerne.

Sammenslutningen af Danske Småøers Kommunekonference deltog Erhvervs-og vækstminister Troels Lund Poulsen med et oplæg om Vækst og udvikling i hele Danmark, og dette afstedkom en række spørgsmål om Landbrugs- og Fødevarepakken, som betyder, at den danske LAG-indsats beskæres med 30 pct. Spørgsmålene gik naturligt nok i retning af konsekvenserne for LAG-indsatsen på småøerne.

Et af dagens øvrige indlæg holdt Jakob Lei fra Årø Vingård, som har fået LAG-tilskud fra LAG Småøerne til etablering af en ny smags- og oplevelsesbygning. Også ø-sammenslutningens LAG-støttede turismeprojekt blev nævnt på konferencen, da færgesamarbejde og turismeudvikling var til debat.