tirsdag den 9. februar 2016

Ø-turismeprojekt deler viden og erfaringer

10 ø-virksomheder gennemgår i disse måneder et intensivt rådgivningsforløb ledet af småøernes Ø-turismeambassadør, Britta Leth.  Hun har i den forbindelse udarbejdet materiale, som nu er tilgængelig på Sammenslutningen af Danske Småøers hjemmeside.

Målet med ø-sammenslutningens virksomhedsrådgivning er, at virksomhederne opnår ”et stærkere økonomisk og ledelsesmæssigt fundament – og en strategi for fremtidig drift”, som det hedder i projektbeskrivelsen.

De ti virksomheder skal fx opstille delmål og langsigtede mål vedr. ”vækstmuligheder, nye indsatser, samarbejdsmuligheder og virksomhedens fremtid.”

Til det formål har Ø-turismeambassadør Britta Leth udarbejdet materiale, som kan hjælpe turistvirksomhederne med at udvikle sig. Det er bl.a. værktøjer og vejledninger om: 
  • Turistens digitale rejse til produktet og kvalitetsturisme, 
  • Google Analytics, 
  • Ledelse, planlægning og opsætning af mål for virksomheden, 
  • Selv-MUS SUS (Selvstændiges Udviklingssamtaler. Fokus på trivsel i arbejdslivet for selvstændige),
  • Ugeplan og 
  • Årshjul. 
Det er dette rådgivningsmateriale, der nu kan findes på ø-sammenslutningens hjemmeside.

I rådgivningsindsatsen deltager også Margrete Bak fra Aarhus-firmaet Karlbak.

Find materialet via dette link: www.danske-smaaoer.dk/virksomhedsudvikling

Projektet De små øer - destinationer med kvalitet. Forretningsudvikling og mersalg i turistbranchen på småøerne har fået tilskud fra LAG Småøerne. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem LAG Småøerne og Sammenslutningen af Danske Småøer.