torsdag den 7. april 2016

Realdania giver igen tilskud til underværker

Projektstøtte ▪ Realdania har afsat 45 mio. kr. og genåbnet kampagnen Underværker, der støtter ”ildsjæle, der arbejder frivilligt og passioneret med at udvikle nye rammer om fællesskab og aktiviteter i deres lokalsamfund ”. 


Projekterne bliver løbende udvalgt blandt ansøgninger, der indsendes de næste to år.

Projektstøtten kan søges af alle, der arbejder frivilligt og engageret med at "forbedre og udvikle lokalsamfundet gennem det byggede miljø”, og der lægges bl.a. vægt:

• At projektet bygger på en god og original idé med innovativ karakter
• At projektet nyder stor opbakning
• At projektet har et alment sigte og kan blive til gavn for mange
• At projektet skaber livskvalitet gennem bygningsarven
• At der står en kompetent, begejstret og blivende organisation bag projektet
• At projektet demonstrerer en realistisk anlægs- og driftsfinansiering

Der kan maksimalt ansøges om 1.000.000 kr. til et projekt. Afhængig af projekternes størrelse og finansieringsbehov vil der blive lagt vægt på medfinansiering.

Der er ingen ansøgningsfrister, og projekterne vil løbende blive vurderet og udvalgt. Samlet forventer Realdania, at mellem 60-80 store og små projekter modtager støtte.

Natur Retreat for Veteraner på Strynø har tidligere fået tilskud fra Realdania-kampagnen Underværker. Tilskuddet er givet til "et nyt terapirum og etablering af en terapihave". Læs om projektet her: www.lag-smaaoerne.blogspot.dk/2016/03/strynprojekt-far-realdaniapenge.html 

Se andre eksempler på projekter, der allerede har fået tilskud: www.undervaerker.dk/projekter

Opret et projekter og påbegynd ansøgningen her: http://www.undervaerker.dk/vaer-med